Hoogleraar Longoncologie bij de afdeling Longziekten en Tuberculose

Hoogleraar Longoncologie bij de afdeling Longziekten en Tuberculose

Geplaatst Deadline Locatie
5 mrt 9 apr Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

- U werkt als staflid van de gehele afdeling Longziekten en Tuberculose, met als specifiek aandachtsgebied de longoncologie en bent daar inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderzoek, de patiëntenzorg en onderwijs.
- U draagt zorg voor de acquisitie en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.
- U onderhoudt goede contacten, nationaal en internationaal, en werkt samen met diverse andere afdelingen binnen en buiten het UMCG.

Specificaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Functie-eisen

- Een longarts met een solide klinische basis van de longgeneeskunde, met overzicht over de volle breedte van de oncologie.
- Een internationaal erkend expert op het gebied van longoncologie, op minstens één van de therapeutische gebieden immunotherapie en targeted therapie.
- Bewezen internationaal grote wetenschappelijke expertise, blijkend uit publicaties, subsidies en promovendi die succesvol tot de promotie zijn begeleid.
- Bewezen belangstelling voor en bij voorkeur eigen vaardigheden in fundamenteel-translationeel wetenschappelijk onderzoek.
- Ervaring met het enthousiasmerend geven van onderwijs aan studenten, AIOS, post-academici, verpleegkundigen, etc.
- Een verbindend karakter, waarbij het werken in netwerken en grote teams, klinisch én onderzoekstechnisch, kritisch belangrijk is.
- Bereid en in staat een actieve en gewogen rol in de maatschappelijke discussie te spelen over het verdelen van de zorg in Nederland en de beheersing van de kosten.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Arbeidsvoorwaarden

Onderzoek is het gezichtsbepalende voor deze vacature en de tijd is ervoor beschermd. In het geval van associate hoogleraarschap moet er na maximaal vijf jaar een beoordeling volgen voor de promotie tot volledig hoogleraar.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Afdeling

Longziekten en Tuberculose

Wegens naderende pensionering van de hoogleraar longoncologie zoeken we een ambitieuze opvolger.

De afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCG omvat circa 250 enthousiaste medewerkers en 95 bedden. Er werkt een hecht team bestaande uit 21 stafleden en 10 longartsen in opleiding. Longoncologie is een belangrijk speerpunt van de afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCG, naast tuberculose, astma en COPD, bronchoscopische interventies, longtransplantatie, en chronische thuisbeademing. De afdeling is trots op haar topreferente klinische zorg en grote wetenschappelijke output.

De onderafdeling Longoncologie bestaat uit vijf medisch specialisten, vier verpleegkundig specialisten/oncologieverpleegkundigen en vijf researchverpleegkundigen.
Qua research heeft de longoncologie UMCG een internationale vooraanstaande positie en grote zichtbaarheid. Qua zorg hebben we een opvallend groot adherentiegebied, nauw verweven met het onderzoek. De afdeling werkt intensief samen met omliggende ziekenhuizen in Groningen en Drenthe, in het kader van zorgtrajecten, multidisciplinair overleg en onderzoek. In het UMCG is een optimaal gefaciliteerd en zeer actieve multidisciplinaire moleculaire tumorboard aanwezig, waarin in ultimo personalized medicine mogelijk gemaakt wordt. Uiteraard heeft de afdeling toestemming om alle vormen van immunotherapie en targeted therapie voor zeldzame mutaties te geven.

In de komende vijf jaar wil de afdeling het huidige intensieve klinische onderzoeksprorgamma voortzetten, met name gericht op doelgerichte en immuuntherapie. We hebben de ambitie het fundamenteel en translationeel onderzoek verder te versterken met in vivo en in vitro modellen van resistentie mechanisme. Qua diagnostiek en behandeling willen we o.a. innovatieve endoscopische diagnostiek en behandeling uitbouwen.

Het UMCG is verbonden aan de 400 jaar oude Rijksuniversiteit Groningen. Met meer dan 60.000 studenten, waarvan 13% buitenlanders, is de Rijksuniversiteit Groningen een internationaal georiënteerde universiteit. Op invloedrijke ranglijsten bevindt RUG zich op een positie rond de top 100. De sfeer in Groningen is overheersend die van oude studentenstad. Het UMCG ligt in de binnenstad van Groningen en heeft meer dan 13.000 medewerkers, werkend in kleine teams. Het UMCG heeft een belangrijke taak en positie als kennisorganisatie. Er is sprake van een nauwe samenhang en wisselwerking tussen de kerntaken (medisch) onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en opleidingen. Theorie en praktijk staan op alle niveaus in het UMCG in een directe relatie met elkaar. “Bouwen aan de toekomst van gezondheid” is de missie die aan alle activiteiten in het UMCG ten grondslag ligt. Het UMCG voert een gedegen personeelsbeleid met goede arbeidsvoorwaarden, veel interne opleidingsmogelijkheden en diverse hooggewaardeerde personeelsvoorzieningen. Het UMCG beschikt over alle erkende RGS-opleidingen.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
  • Gezondheid
  • Universitair
  • 190155

Werkgever

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

Bekijk op Google Maps