Hoofd Learning & Innovation team

Hoofd Learning & Innovation team

Geplaatst Deadline Locatie
12 jun 24 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

We zoeken naar een leidinggevende van het nieuw op te zetten Learning & Innovation team van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Het L&I team is bepalend voor het verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs, aangestuurd vanuit de vice-decaan onderwijs en in nauwe samenwerking

Functieomschrijving

Het Learning & Innovation team wordt opgestart als onderdeel van de facultaire strategie en vanuit de ‘Hoger Onderwijs Kwaliteitsafspraken’-middelen (HOKA). Het hoofd L&I is verantwoordelijk voor de onderwijskundigen/educational consultants waarvoor bijna gelijktijdig geworven wordt (~2,4 fte) en de bestaande formatie rond technische support voor onderwijssystemen en ICT-ontwikkeling (~5,0 fte).

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het L&I-team zijn:

 • Innovatie en (door)ontwikkeling van het onderwijs van de ESSB, in samenwerking met docenten die eigenaarschap behouden over hun vakken;
 • Verkrijgen en behouden van overzicht over onderwijsontwikkelingen binnen de faculteit en verzorgen van interne kennisdeling;
 • Ondersteunen en motiveren van docenten als het gaat om onderwijsontwikkeling;
 • Trainen van docenten en voorzien in voorlichting/informatie over onderwijsvernieuwing en beschikbare tools;
 • Evalueren van onderwijsvernieuwingen en daarover minstens jaarlijks rapporteren aan o.a. de medezeggenschap zoals afgesproken in het HOKA-plan;
 • Implementeren en onderhouden van digitale tools/systemen die gebruikt worden in ons onderwijs, zoals Canvas;
 • Door ontwikkelen en onderhouden van het Elektronisch Onderwijsbureau Systeem (EOBS);
 • Aansluiting zoeken bij de EUR Community for Learning and Innovation (CLI), andere L&I teams/hubs, het LDE Centre for Education and Learning (CEL), Erasmus Education Research (EER), het RISBO, en de eigen ESSB onderwijsonderzoekers.

Het hoofd L&I is binnen het team verantwoordelijk voor het:

 • Actief sturen op onderwijsinnovatie binnen de ESSB en het stimuleren van een innovatiecultuur; het hiervoor bedenken en toepassen van de juiste incentives voor, en ondersteuning van docenten, en het hiervoor samen optrekken met o.a. programmaleiders. Dit onder aansturing van het ESSB management team met daarin de vice-decaan onderwijs.

 • Met het team zicht krijgen op relevante onderwijsontwikkelingen binnen de ESSB én daarbuiten, en met dit overzicht good practices uitrollen en implementeren;

 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ESSB curricula, richting flexibelere, meer inter-/multidisciplinaire onderwijsprogramma’s, o.a. via het academisch jaarrooster, en binnen de kaders van HOKA en de onderwijs- en internationaliseringsvisie;

 • Leidinggeven aan de leden van het team, met aandacht voor hun verdere ontwikkeling, en het uitzetten van de lijnen binnen het team;

 • Inrichten van de benodigde klankbordgroepen voor een goede connectie met docenten en studenten;

 • Grip krijgen en houden op de financiële, praktische en inhoudelijke kant van het HOKA-plan en zorgdragen voor regelmatige rapportage over de voortgang hierop, o.a. richting de medezeggenschap;

 • Bijdragen aan de bredere professional services (bedrijfsvoering/ondersteuning) van de faculteit, samen met de directeur bedrijfsvoering en de hoofden van de andere ondersteunende teams.

 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De ideale kandidaat beschikt over:

 • Een relevant masterdiploma. Een relevante doctorstitel is een pre;

 • Ervaring met leidinggeven en het ontwikkelen van teams;

 • Uitgebreide kennis van en ervaring in het hoger onderwijs;

 • Ervaring met onderwijsontwikkeling en de daarbij behorende processen;

 • Kennis van onderwijskundig onderzoek;

 • Ervaring met project- en programmamanagement, inclusief evaluatie en verantwoording;

 • Affiniteit met ICT;

 • Inspirerende persoonlijkheid en kunnen omgaan met weerstand;

 • Competenties zoals overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit, sturen op resultaat en verbindend leiderschap;

 • De kerncompetenties van onze faculteit: samenwerken, ondernemerschap, verantwoordelijkheid nemen en klantgericht handelen;

Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (minimaal C1 volgens het Common European Framework) zowel in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd/omgezet in een vaste aanstelling.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd/omgezet in een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen €4.406 en €6.133 bruto per maand (schaal 12/13). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten.
Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Management
 • 32—40 uur per week
 • €4406—€6133 per maand
 • Universitair
 • ESSB 12-6-2019 (2)

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps