Health~Holland

Over Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland)

De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) is één van de negen door de Nederlandse Overheid geïdentificeerde topsectoren. Onderdeel van de Topsector LSH is de Stichting Life Sciences & Health – TKI, die als kerntaken heeft:
Het stimuleren en faciliteren van publieke en private samenwerkingsverbanden en het integreren van sector brede en cross sectorale activiteiten over de gehele life sciences en health keten.

Health~Holland, zoals de Topsector zich naar buiten toe profileert, heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt qua aantal en omvang van de door haar gesubsidieerde publiek-private R&D projecten en programma’s. In deze vaak meerjarige onderzoeksprojecten werken bedrijfsleven en onderzoekinstellingen samen in PPS verband aan nieuwe innovaties in biotechnologie, medische technologie en de zorgsector.

Locatie

Laan van Nieuw Oost Indië 334, 2593 CE, Den Haag

Bekijk op Google Maps