Hogeschool Utrecht (HU)

Onderzoeksbeleid

Als grote hogeschool in het midden van het land verzorgt Hogeschool Utrecht hoger beroepsonderwijs én praktijkgericht onderzoek. Wij zijn daarmee een ‘University of Applied Sciences’. Met ons onderzoek willen we zorgen dat ons onderwijs vakinhoudelijk van hoge kwaliteit blijft en aansluit bij actuele vraagstukken in de beroepspraktijk. We willen via ons onderzoek ook bijdragen aan innovaties in de beroepspraktijk en impact hebben op de kennisinfrastructuur en de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de regio Utrecht -Amersfoort.

We betrekken onze studenten bij het onderzoek. Dat vinden we belangrijk want onze afgestudeerden gaan werken in een beroepspraktijk die voortdurend en in hoog tempo verandert. Het is belangrijk dat zij onderzoek kunnen (laten) uitvoeren en resultaten toepassen, zodat voortdurende innovatie ontstaat.

Samen met instellingen en bedrijven formuleren we onze onderzoeksvragen en we betrekken hen actief bij het onderzoek. We streven naar intensieve kennisuitwisseling en ook co-creatie via allerlei samenwerkingsvormen. Actuele vraagstukken en thema’s uit het beroepenveld bepalen zo (mede) de onderzoeksagenda van de HU.

Via onderzoek verbinden we zo het onderwijs met de beroepspraktijk.

Focus en massa

De programmering van het onderzoek vindt plaats in zes kenniscentra.

In de komende jaren maakt de HU meer middelen vrij voor de verdere vervlechting van onderwijs en onderzoek en doen we voor de financiering vaker een beroep op (externe) Nederlandse en Europese fondsen.

In internationaal verband werken we samen binnen het Carpe network met Universities of applied sciences in vijf Europese landen.

Kwaliteit van het onderzoek

Ons praktijkgerichte onderzoek voldoet aan wetenschappelijke standaarden. We hebben een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem waarbij onze kenniscentra elke zes jaar worden beoordeeld door een onafhankelijke externe commissie. Al het onderzoek van de HU voldoet uiteraard aan de kaders van de Vereniging Hogescholen.

Enkele HU-onderzoekers ontvingen in de afgelopen jaren de hoogste prijzen met hun onderzoeken.

In 2012 was het Carolien Sino, onderzoeker en docent aan het Kenniscentrum voor Innovatieve Zorgverlening, die de de jaarlijkse nationale prijs voor het beste praktijkgerichte onderzoek in het HBO ontving van het Forum voor praktijkgericht onderzoek.

In 2013 waren het lectoren Raymond Pieters en Cyrille Krul van het lectoraat Innovative Testing in Life sciences and Chemistry die de jaarlijkse prijs ontvingen voor het beste onderzoek met RAAK subsidie. De derde prijs ging dat jaar naar lector Harriët Wittink van het lectoraat Leefstijl en gezondheid. Via de RAAK regeling verstrekt het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen subsidie aan hogescholen om samen met bedrijven en instellingen praktijkgericht onderzoek te doen.

HU-breed opererend lectoraat

Sinds september 2013 heeft de HU het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht onderzoek met lector Daan Andriessen. Opdracht van dit lectoraat is onderzoek te doen naar kwaliteit en relevantie van het praktijkgerichte onderzoek in het HBO. Uiteraard is er landelijk belangstelling voor dit lectoraat. Op 10 april 2014 houdt Daan Andriessen zijn openbare les ter gelegenheid van zijn officiële inauguratie.


Docenten en promotieonderzoek

We stimuleren onze docenten om promotieonderzoek te doen. Het promotieonderzoek verbindt het onderzoek met het onderwijs en de beroepspraktijk. Hun promotieonderzoek is ingebed in een van de kenniscentra en wordt begeleid door een van de lectoren van de HU. De Universiteit Utrecht fungeert als preferente promotiepartner.