Integraal Kankercentrum Oost

Integraal Kankercentrum Oost

Integraal Kankercentrum Oost, het IKO, is één van de 8 integrale kankercentra in Nederland.

Het IKO is een regionale netwerkorganisatie voor instellingen en hulpverleners van mensen met kanker en mensen die zich in de palliatieve fase bevinden. We stimuleren en ondersteunen integrale oncologische en palliatieve zorg én we verzorgen diverse vormen van deskundigheidsbevordering. Daarnaast houden wij ons bezig met onderzoek.

Het IKO is een stichting en kent een Raad van Toezicht waarin participanten van het IKO zijn vertegenwoordigd en een Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor het algemene beleid.

Het IKO kent 4 sectoren: Oncologische Zorg, Palliatieve Zorg, Kankerregistratie en Onderzoek en Communicatie, PR en Voorlichting. De verdeling van de taakgebieden is als volgt.

Oncologische Zorg
Medische en verpleegkundige consulenten
Tumorwerkgroepen
Ontwikkelen van medische en verpleegkundige richtlijnen

Trialbureau

Visitatietraject

Kwaliteitskader Oncologie

Palliatieve Zorg

Ondersteuning regionale netwerken palliatieve zorg

Consultatie

Richtlijnontwikkeling

Kankerregistratie en Onderzoek
Kankerregistratie
Epidemiologisch onderzoek

Communicatie, PR en Voorlichting
Public relations
Secretariaat en receptie
Voorlichting/informatiecentrum 
Psychosociale zorg  

Deskundigheidsbevordering

Bij het IKO werken circa 65 mensen. Daarnaast zijn er 30 medisch consulenten, 2 epidemiologisch consulenten en 1 verpleegkundig consulent kinderoncologie werkzaam.

Locatie

Hatertseweg 1, 6533 AA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps