Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Instituten Geesteswetenschappen

Data Archiving & Networked Services

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW) bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens.

Fryske Akademy

De Fryske Akademy (FA-KNAW) is het wetenschappelijk centrum van Fryslân (Friesland). Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de Friese taal- en letterkunde, de geschiedenis van Fryslân en op de sociaal-culturele ontwikkelingen in de huidige samenleving.

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW) verricht onderzoek in de literatuur- en wetenschapsgeschiedenis. Het instituut ontsluit bronnen, veelal in de vorm van tekstedities, voor verder analytisch en interpretatief onderzoek. 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) is het grootste documentatie- en onderzoekscentrum ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis. Sinds zijn oprichting in 1935 zet het instituut zich in voor het verzamelen, behouden en ter beschikking te stellen van het erfgoed van sociale bewegingen wereldwijd. 

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) bevordert de antropologie, taalkunde, sociale en historische wetenschappen van Zuidoost-Azië, het Zuidzeegebied en het Caribisch gebied. Speciale nadruk ligt op Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de verscheidenheid van de Nederlandse taal en cultuur. 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

Het NIOD doet onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen en genociden in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Daarnaast blijft onderzoek naar de Holocaust in Nederland en daarbuiten van groot belang.

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) verricht onderzoek naar bevolkingsvraagstukken. De nadruk ligt op maatschappelijk relevante ontwikkelingen en problemen.

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) heeft twee belangrijke taken. Het instituut bevordert hoogwaardig onderzoek in het gehele veld van de mens-, maatschappij- en gedragswetenschappen en stimuleert internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek. De combinatie van beide taken is uniek.