Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Instituten Programmering en maatschappelijk debat

Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut is het onderzoeks- en debatcentrum in Nederland voor wetenschap, technologie en samenleving. De resultaten van de twee kerntaken, Technology Assessment en Science System Assessment, komen terecht in publicaties en worden gepresenteerd tijdens workshops, debatten of conferenties.