Spierziekten Centrum Nederland

Over Spierziekten Centrum Nederland

Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkingsverband van expertisecentra op het gebied van spierziekten in zes Universitaire Medische Centra. Het centrum werkt intensief aan de verbetering van diagnostiek, zorg en behandeling van mensen met spierziekten.

Activiteiten van het centrum zijn het organiseren van symposia, informatie verstrekking via de website, het stimuleren van jong talent, het opzetten en afstemmen van richtlijnen rondom diagnostiek, zorg en behandeling, en het centraliseren van patiënt registratie.

Locatie

Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht

Bekijk op Google Maps