Universiteit Maastricht (UM)

UM onderzoek en campus initiatieven

Aan de UM werken we voortdurend aan het versterken van onze positie als onderzoeksuniversiteit. Er is een aantal onderzoekscholen waar multidisciplinair en interfacultair onderzoek wordt gedaan binnen drie thema’s: Kwaliteit van Leven, Leren en Innoveren en Europa en een Globaliserende Wereld.

Behalve internationale samenwerking is ook de samenwerking met de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio heel belangrijk. Binnen deze samenwerkingsverbanden krijgen ook onze belangrijkste campusinitiatieven vorm:

  • De Chemelot Campus in Sittard-Geleen; een open innovatiecampus met een inhoudelijke focus op chemie en materialen.
  • De Maastricht Health Campus in Maastricht-Randwijck, met een focus op gezondheid en welzijn. Scannexus is één van de eerste concrete projecten op deze campus. 
  • Greenport Campus Venlo; een interregionaal netwerk van ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid op het gebied van ’food, fresh & flowers’, met een sterke relatie naar logistiek en maakindustrie.
  • Campus Binnenstad Maastricht, waar de kennis op het gebied van economie/bedrijfskunde, rechten en cultuur geconcentreerd is.
  • Smart Services Hub in Heerlen; de financiële-, administratieve- en informatie hotspot van Limburg. 

Via deze campusinitiatieven hoopt de UM ook haar internationale aantrekkingskracht op wetenschappelijke talenten te vergroten, en meer onderzoek financiering te verwerven. Dit versterkt vervolgens ook de wortels van de universiteit in de regionale economie.

Kijk ook eens op onze onderzoekwebsite