Tilburg University

Over de Universiteit van Tilburg

Understanding Society

Hoe zinvol is het bevorderen van sociale cohesie in een krachtwijk? Hoe kunnen slachtoffers van terrorisme en hun nabestaanden hun recht halen? Op welke manier kunnen organisaties en overheid samen invulling geven aan duurzame ontwikkeling? In hoeverre is het slim voor pensioenfondsen zich te bezinnen op het financieringsbeleid nu het deelnemersbestand vergrijst? Hoe blijf je als bedrijf innovatief ondanks alle nationale en internationale regelgeving?

Enkele actuele vragen waarin medewerkers en studenten aan de Universiteit van Tilburg zich verdiepen in onderwijs en onderzoek. De UvT zet zich in voor een beter begrip van mens en maatschappij. Door het analyseren en duiden van maatschappelijke vraagstukken leveren we een structurele bijdrage aan de samenleving. We willen excelleren, vernieuwen, inspireren en uitdagen. Dat doen we door topprestaties neer te zetten in onderzoek en onderwijs. 

De hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek levert de UvT hoge posities op in internationale ranglijsten. Medewerkers zetten zich ervoor in om onze duurzame positie in de top 5 van Europese instituten te handhaven. Het onderwijs scoort hoog. Geregeld komen de opleidingen van onze faculteiten in onafhankelijke rankings als beste uit de bus. 

De intensieve samenwerking van onze universiteit met (internationale) organisaties, bedrijven en instituten, resulteert in innovatieve expertisegebieden en multidisciplinaire opleidingen. Mede hierdoor biedt de UvT studenten en medewerkers een inspirerende onderzoeks-, leer- en werkomgeving. We zijn een universiteit die aandacht heeft voor levensbeschouwing in relatie tot wetenschap en waar ruimte is voor reflectie. Deze identiteit wordt nog eens nog versterkt door onze compacte en groene campus waar medewerkers en studenten elkaar weten te vinden.

Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UvT concentreert zich op de terreinen Economie en bedrijf, Rechten, Sociale wetenschappen, Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie en Theologie.

Werken bij de Universiteit van Tilburg

Een continu lerende organisatie, met een open cultuur en een geringe afstand tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en studenten. Een instelling die haar medewerkers uitdaagt, inspireert en actief laat meedenken over de universiteit. Dat typeert – in enkele zinnen - de Universiteit van Tilburg. Gevestigd op een overzichtelijke campus aan de bosrijke, westelijke rand van Tilburg biedt onze universiteit onderdak aan ruim 1.800 personeelsleden en circa 12.000studenten verspreid over vijf faculteiten.