Instituut Gak

Instituut Gak

Het bureau van Instituut Gak is onder andere belast met:

  • de voorbereiding en uitvoering van het jaarplan, het onderzoeksprogramma en het subsidie- en beleggingsbeleid;
  • de voorbereiding van de vergaderingen van bestuur, raad van advies, beleggingscommissie en wetenschappelijke raad;
  • de uitvoering van bestuursbesluiten;
  • het voeren van de uit de bovenstaande punten voortvloeiende administraties, waaronder de projectadministratie en de financiële administratie.

Locatie

's-Gravelandseweg 49, 1217 EH, Hilversum

Bekijk op Google Maps