mulier instituut

Mulier instituut

Organisatie

Het Mulier Instituut is in 2002 ontstaan als een bundeling van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoek van het onderzoeksbureau Diopter – Janssens & Van Bottenburg bv, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. In de loop van de tijd is de aandacht verschoven van academisch georiënteerd onderzoek naar (wetenschappelijk verantwoord) beleidsondersteunend onderzoek.

Het Mulier Instituut is nu een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het instituut werkt op project- en programmabasis intensief samen met universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen als RIVM, SCP en CBS, koepelorganisaties zoals VSG en NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Voor zijn dataverzamelings- en monitoractiviteiten ontvangt het Mulier Instituut subsidie van het ministerie van VWS. Het Mulier Instituut werft middelen voor verdiepend onderzoek bij organisaties als NWO, ZonMw en de EU en voert onderzoek in opdracht uit voor overheden, sportorganisaties en bedrijven.

De leiding van het instituut berust bij de Raad van Bestuur/directie. Het instituut kent een Raad van Toezicht. Bij het instituut werken ongeveer 55 onderzoekers en 11 medewerkers voor ondersteunende taken.

Ga voor meer informatie naar www.mulierinstituut.nl.

Locatie

Herculesplein 269, 3584 AA, Utrecht

Bekijk op Google Maps