Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.
Revalidatie Nederland (RN) behartigt de belangen van 18 revalidatiecentra in Nederland, de afdelingen revalidatie in algemene en academische ziekenhuizen, die medisch specialistische revalidatiezorg bieden en drie zelfstandige behandelcentra. Revalidatie Nederland stimuleert de gemeenschappelijke beleidsontwikkeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatiezorg bij onderwerpen zoals transparantie van kwaliteit, informatievoorziening of de doorontwikkeling van DBC’s.
VRA en RN werken nauw samen bij de duiding van de medisch specialistische revalidatie, stimuleren van wetenschappelijke onderzoek en het realiseren van het revalidatieregister.

Locatie

Oudlaan 4, 3515 GA, Utrecht

Bekijk op Google Maps