SUPRANET GGZ

SUPRANET GGZ

SUPRANET GGZ is het landelijk lerend netwerk van 16 grote zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Deelnemers aan SUPRANET GGZ zijn GGZ-instellingen die de ambitie hebben om, door samen te leren en te verbeteren, het aantal suïcides en suïcidepogingen onder hun patiënten fors te verminderen. SUPRANET GGZ verzamelt data, bewerkt deze en verzorgt feedbackrapportages waarmee deelnemers inzicht krijgen in hoe ze suïcidepreventie in hun instelling kunnen verbeteren. Daarnaast initieert de stichting verbetertrajecten rond specifieke thema’s. SUPRANET GGZ  heeft zelf geen mensen in dienst en wordt ondersteund door 113 Zelfmoordpreventie en de afdeling onderzoek van GGZ inGeest.

Locatie

Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam

Bekijk op Google Maps