Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Last updated: 13-10-2020

Privacyverklaring academictransfer

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in AcademicTransfer. AcademicTransfer beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en te respecteren. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens AcademicTransfer verzamelt en vastlegt als je onze websites gebruikt, waarom en hoe lang we deze gegevens verzamelen en hoe je deze gegevens kan wijzigen of verwijderen. Ook verduidelijken we aan welke partijen gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van AcademicTransfer. AcademicTransfer wijst erop niet verantwoordelijk te zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

AcademicTransfer handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Wij eisen van onze medewerkers dat zij de privacy van de gebruikers van ons platform waarborgen en dat AcademicTransfer stakeholders de AVG-wetgeving ook juist hanteren, helder over deze processen communiceren en hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen.

Door gebruik te maken van de (digitale) dienstverlening van AcademicTransfer, verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

AcademicTransfer publiceert vacatures van organisaties. Je kunt naar vacatures zoeken en daarop solliciteren. Daarbij laat je soms persoonlijke gegevens achter. 

Welke gegevens leggen we vast en waarom?
In het kader van de dienstverlening legt AcademicTransfer gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door AcademicTransfer en in deze privacyverklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • Voornaam, achternaam en e-mailadres
 • Jouw profielgegevens als je een account aanmaakt op onze website: ORCID iD, wetenschappelijke discipline, onderzoeksverklaring, onderzoeksvoorstel, beursinformatie, persoonlijke website/sociale profielen, online publicaties, opleidingsinstituut, huidige/gewenste werkgever en huidige/gewenste functie
 • Jouw CV als je deze uploadt in jouw account

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze privacyverklaring.

Wij gebruiken je gegevens om: 

 • service te kunnen verlenen als je dat bij het gebruik van onze website nodig hebt (contactformulier);
 • een e-mailalert aan te maken. Als je een e-mailalert aanmaakt, verwerken wij jouw e-mailadres in combinatie met de door jou geselecteerde zoekcriteria, zodat we je op de hoogte kunnen houden van vacatures die bij jouw zoekprofiel passen. 
 • je de mogelijkheid te bieden om te solliciteren bij een organisatie, die haar vacature(s) publiceert op AcademicTransfer; 
 • contact te leggen met  en vragen te stellen aan onze loopbaancoach;
 • jouw CV te matchen met passende banen op onze website;
 • te zorgen dat jouw profiel en CV gevonden wordt door werkgevers die een account bij ons hebben als jij daar toestemming voor hebt gegeven;
 • een afspraak  te plannen bij deelname aan één van onze events;
 • informatie op te vragen over het plaatsen van een vacature;
 • vacatures te kunnen laten aanmaken via een account op AcademicTransfer (voor werkgevers);
 • cv’s en profielen te kunnen inzien als daar toestemming voor is gegeven (voor werkgevers).

Bewaartermijn
Persoonlijke gegevens verzonden via een formulier op onze website worden maximaal 12 maanden opgeslagen. Na deze periode worden alle gegevens verwijderd.​ AcademicTransfer is niet verantwoordelijk voor de bewaartermijnen van formulieren die niet op het domein van AcademicTransfer worden gepubliceerd.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
AcademicTransfer geeft toegang aan derde partijen. AcademicTransfer zal, behalve in de gevallen die hier in deze privacyverklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

Partijen met wie gegevens worden gedeeld:

 • Nederlandse kennisinstellingen, werkgevers, hoogleraren, recruiters van universiteiten: in je profiel kun je ervoor kiezen om gevonden te worden door werkgevers. Deze partijen kunnen jouw gegevens en cv alleen inzien als jij hiervoor toestemming geeft en dit aanvinkt in jouw account.
 • Sparkpost: deze partij verzendt alle e-mails vanuit de website van AcademicTransfer en beschikt hierdoor over jouw e-mailadres.
 • Leukeleu: deze partij bouwt en onderhoudt onze website en heeft daardoor toegang tot jouw gegevens.
 • Zoho: ons CRM systeem voor registratie van onder andere zakelijke contacten, contactpersonen, stakeholders ten behoeve van de bedrijfsvoering van AcademicTransfer.
 • Google G Suite: cloud dienstverlening ter ondersteuning van de dienstverlening van AcademicTransfer.
 • Intelligence Group: deze partij maakt jaarlijks inzichtelijk waar onze bezoekers vandaan komen (land & stad) en op welke vacatures het meeste wordt gesolliciteerd. Zij gebruiken hiervoor onze vacaturedatabase en de geanonimiseerde gegevens van Google Analytics. De gegevens zijn niet tot jou herleidbaar.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
AcademicTransfer biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als je je gegevens aan wilt passen, gebruik wilt maken van je recht op dataportabiliteit of je account wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen via support@academictransfer.nl. 

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. AcademicTransfer is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website.

Evenmin is AcademicTransfer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. AcademicTransfer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. AcademicTransfer plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze websites maken gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken, om jou in staat te stellen informatie gemakkelijk te delen en voor targeting doeleinden via social media. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming voor deze cookies en je kunt deze instellingen zelf beheren.

 • Addthis: AcademicTransfer kiest er voor om via Addthis een vacature makkelijk en flexibel zelf te kunnen delen, printen of opslaan. Addthis maakt gebruik van een script waarbij zij weten dat je onze website bezoekt.
 • Google Analytics: via Google Analytics meten wij het verkeer op onze website. In het profiel van AcademicTransfer is bij Google aangegeven dat dat met het zogenaamde ‘xxx profiel’ moet gebeuren, waardoor de meetgegevens anoniem zijn en conform de AVG worden verzameld. Er worden geen (herleidbare) persoonsgegevens bij betrokken.
 • LinkedIn/Facebook: cookies van dit sociale netwerk onthouden dat jij onze website hebt bezocht, zodat we jou van gerichtere informatie en advertenties kunnen voorzien. Deze cookies leggen het bezoek aan onze website vast, maar kunnen jou niet persoonlijk identificeren.

Doorgifte aan het buitenland
AcademicTransfer maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. AcademicTransfer tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving met betrekking tot privacy in acht te nemen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: avg@academictransfer.nl of bellen op nummer: +31(0)880-282800 tijdens kantooruren (European Central Time).