Hogeschool Inholland

Bedrijven en Werkvelden

Kenniscirculatie

Praktijkgericht onderzoek is in de visie van Inholland tevens een kwaliteitsimpuls voor de (regionale) kenniseconomie en levert een betekenisvolle bijdrage aan de innovatie van de beroepspraktijk. Inholland wil bijdragen aan de kenniscirculatie tussen het hoger beroepsonderwijs en de samenleving. Er wordt vraaggericht gewerkt, waarbij het onderzoek is afgestemd op de vraagstukken vanuit het werk- en beroepenveld.

Gedifferentieerd onderwijsaanbod

Inholland streeft ernaar om samen met het werkveld een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een Master Medical Imaging/Radiation Oncology en een Master Advanced Health Informatics Practice.

Profilering onderzoeksagenda

Vanuit profilering in de onderzoeksagenda van de domeinen en Inholland wordt aangesloten bij de landelijke topsectoren. De negen topsectoren zijn:

Aansluiting wordt verder gezocht bij onderzoeksnetwerken, waar domeinen samenwerken met bedrijven en (kennis)instellingen. De domeinen kiezen voor thematische focuspunten.

Lees hier meer over de thematische focuspunten.

Regionale en Europese kenniscirculatie

In samenwerking met Nederlandse en Europese consortiumpartners wordt gestuurd op innovatie en economische groei zoals uitgewerkt in verschillende beleidskaders. Hierbij richten we ons op de smart sustainable and inclusive ambities van Europa 2020 en Europa Nu.