Hogeschool Inholland

Kernthema's

Kernthema's Inholland

Inholland legt nadruk op intensief en uitdagend onderwijs. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving.

Om deze opdracht te vervullen heeft Inholland gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema's.

Kernthema: Waarde(n)volle hogeschool

Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Maatschappelijk functioneren vindt plaats in de beroepscontext maar ook in de complexe maatschappelijke context: een student moet meer meekrijgen dan de kennis en kunde van zijn beroep. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum.

Lees meer over waarde(n)volle kenmerken

Hoofdthema's

De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.

Creatieve economie

De creatieve industrie is een belangrijke aanjager van de kenniseconomie en een katalysator van hoogwaardige innovatie. Inholland draagt door onderwijs en onderzoek bij aan de versterking van de creatieve industrie in de Randstad.

Lees meer over de creatieve economie

De gezonde samenleving

Inholland focust op de thema's gedrag, gezondheid en leren voor een gezonde samenleving. Het belang hiervan wordt onderstreept doordat het kabinet in 2011 het thema Life Sciences & Health heeft aangewezen als één van de negen topsectoren. Hoogwaardige en betaalbare zorg en daarmee een hogere levenskwaliteit en beheersing van zorgkosten, is van groot belang voor het stijgen van de arbeidsproductiviteit en het BNP.

Lees meer over de gezonde samenleving

Duurzame techniek en groen

Het agro- en foodcluster is van groot belang voor de Nederlandse economie. De sector is goed voor 10% van het BBP, zorgt voor 20% van de totale export en telt 600.000 banen. Het overgrote deel van die bedrijvigheid vindt plaats in de Randstad. Vier van de vijf Greenportclusters hebben hun ligging in deze regio, er is een omvangrijke MKB-Foodsector en veel nieuw agrarisch ondernemerschap in de stad.

Lees meer over duurzame techniek en groen