Hogeschool Inholland

Onderzoek en onderwijs

Onderzoek maakt op Inholland deel uit van het onderwijs. Dit levert een belangrijke kwaliteitsimpuls op voor het onderwijs. Daarnaast draagt het bij aan de innovatie van de beroepspraktijk en heeft het een belangrijk rol bij het professionaliseren van haar medewerkers.

Leerlijn onderzoek voor studenten

Een herkenbare leerlijn onderzoek in het onderwijs, zorgt voor een uitdagend leerklimaat voor onze studenten. De leerlijn draagt bij aan de ontwikkeling van hun onderzoekscompetenties: een onderzoekende houding en goede onderzoeksvaardigheden. De leerlijn onderzoek mondt uit in de afstudeeropdracht, waarbij de student voldoet aan de kwaliteitscriteria die aan een HBO bachelor worden gesteld.

Lectoraten

Lectoraten geven vorm en inhoud aan het onderzoek binnen de hogeschool. De onderzoeksthema's van lectoraten sluiten aan op het onderzoeksprogramma van de opleidingen en op vraagstukken vanuit de praktijk. Zij leggen de verbinding tussen de beroeps praktijk en het onderwijs. Lectoren hebben een adviserende rol bij curriculumvernieuwingen en begeleiden en trainen de docenten en studenten.

U kunt hier meer lezen over de lectoraten bij Inholland

Praktijkgerichte onderzoeksvragen

De beroepspraktijk, profit en non-profit, heeft een belangrijke taak voor het formuleren van onderzoeksvragen. Het onderzoek genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling ervan. De resultaten van het onderzoek vinden hun weg naar het onderwijs binnen de domeinen van Inholland. Zo sluit het onderwijs goed aan op de ontwikkelingen in het beroepsdomein, waar de hogeschool haar studenten voor opleidt.