Hogeschool Inholland

Onderzoek

Het onderzoek binnen Hogeschool Inholland staat in dienst van het onderwijs en beroepsontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 26 lectoraten welke onder leiding staan van 24 lectoren.

Het praktijkgerichte onderzoek draagt bij aan nieuwe kennis, inzichten en producten die helpen bij het oplossen van problemen in de beroepspraktijk. Tevens draagt het bij aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs dat up-to-date en van een goed kennisniveau is, dat aansluit op de vraagstukken die in de beroepspraktijk en in de maatschappij leven.