Hogeschool Inholland

Valorisatie

Onderzoekers van Hogeschool Inholland werken intensief samen met bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderzoeksorganisaties. Deze samenwerking leidt tot innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat noemen we valorisatie. De ontwikkelde kennis van lectoraten wordt verspreid via onderwijs, publicaties, presentaties, producten en adviezen.

RAAK-projecten

RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennininstellingen. Deze projecten zijn een goed voorbeeld van valorisatie.

Onderzoeksprojecten

Naast de Raak-projecten zijn er ook onderzoeksprojecten die door andere geldstromen worden gesubsidieerd.

Inholland hanteert vier indicatoren op het gebied van valorisatie:

1. Deelname aan onderzoeksnetwerken:

Bij de promotietrajecten wordt veel samengewerkt met verschillende universiteiten door heel Nederland. Ook binnen de onderzoeken die lectoraten uitvoeren, is een nauwe samenwerking met de beroepspraktijk zeer belangrijk.

Lees verder

2. Programma's voor continue professionele ontwikkeling:

Inholland verzorgt opleidingen,workshops,cursussen en trainingen,voor medewerkers,bedrijven of externe publieke opdrachtgevers. In het kader van leven-lang-lerenactiviteiten.

Lees verder

3. Wetenschappelijke publicaties

Bij wetenschappelijke publicaties gaat het om publicaties in internationale of Nederlandstalige tijdschriften, boeken of congrespublicaties of dissertaties.

Lees verder

4. Beroepsgerichte publicaties

Een aantal publicaties op basis van praktijkgericht onderzoek komt niet in wetenschappelijke tijdschriften terecht, maar is voor de praktijk zeer relevant.

Lees verder