Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Onderwijsvisie

Persoonlijk, open en verantwoordelijk

De Vrije Universiteit Amsterdam koestert sinds haar oprichting in 1880 haar vrijheid en onafhankelijkheid, vrijheid van staat en kerk in onderwijs en onderzoek. Ze stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De oorspronkelijke protestant-christelijke identiteit is zichtbaar in de waarden die de VU anno 2019 uitdraagt. Vanuit de grondslag hebben zich in de academische cultuur van de VU enkele kernwaarden genesteld: persoonlijk, open en verantwoordelijk. De waarden gelden als richtsnoer voor het werken en handelen van medewerkers en studenten en komen terug in onderwijs en onderzoek.

Verantwoordelijk, kritisch en geëngageerde academici

De missie van de VU geeft antwoord op de vraag waarom we onderwijs geven: het verbeteren van de wereld door studenten op te leiden tot verantwoordelijke, kritische en geëngageerde academici die zichzelf continu willen ontwikkelen. De VU legt in het wetenschappelijk onderwijs, behalve op de wetenschapsbeoefening zelf, bewust de nadruk op de maatschappelijke waarde en relevantie van de vragen die in de wetenschap worden gesteld. Er is ruimte en aandacht voor wat docenten en studenten beweegt en voor welke vormende invloed de wetenschap op de leden van de VU-gemeenschap heeft. Studenten worden gestimuleerd zich rekenschap te geven van hun eigen waarden, culturele of levensbeschouwelijke identiteit en van hun impliciete en expliciete vooronderstellingen. Zo leren zij zich verhouden tot de ander en tot de huidige steeds complexere en meer diverse samenleving.

Midden in de samenleving

Net als bij haar oprichters bestaat nog steeds de overtuiging dat onderwijs en wetenschappelijk onderzoek niet waardenvrij zijn. De VU wil midden in de samenleving staan en met haar activiteiten een maatschappelijke bijdrage leveren. Daarnaast zijn aandacht voor wetenschappelijke kwaliteit en het uitvoeren van goed academisch onderzoek belangrijke voorwaarden om goed academisch onderwijs te kunnen verzorgen.