Wageningen University & Research

Grensverleggend onderzoek verwezenlijken.

De kernactiviteit van onze organisatie is wetenschappelijke kennis ontwikkelen en toepassen. Grensverleggend onderzoek doen is ons streven. Bij Wageningen UR krijg je de gelegenheid om onderzoek te verrichten rond thema’s die dicht bij mens en samenleving staan. Onderwerpen waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Hieronder een lijst van  interessante onderzoeksthema’s waar we bij Wageningen UR aan werken.

Voeding en gezondheid
Je bent wat je eet, een gezegde waar veel in zit. Voeding bepaalt voor een grote mate onze gezondheid. Het gaat daarbij om veilige voeding, maar ook afgestemd op de behoefte.

Voedselproductie
Iedereen van gezond voedsel voorzien, zonder schade aan te richten aan het milieu. In 2040 hebben we 9 miljard mensen te voeden met een veranderende voedselvraag (meer vlees in opkomende economieën). Tegelijkertijd zijn bepaalde bronnen zoals water en fosfaat schaars en moeten we die duurzaam beheren.

Biobased economy
De biobased economy is een economie die gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van gewassen en biomassa voor voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en brandstof. Wageningen UR is actief op alle schakels, in fundamenteel onderzoek, contract research en onderwijs.

Kust en zee
Zee en kustzones worden al gebruikt voor transport, visserij, zandwinning en recreatie. Daarnaast bieden ze kansen voor de productie van duurzaam en gezond voedsel, windenergie en bioactieve stoffen uit organismen als zeewier en algen.

Natuur en landschap
Mensen hebben intrinsiek belang bij natuur. Natuuronderzoek toont dat aan. Omgevings-psychologie en gezondheids-bevorderende aspecten van natuur spelen hierbij een rol. Kijk bijvoorbeeld naar bomen die fijnstof vangen. Kinderen die in een groene omgeving opgroeien, hechten op latere leeftijd waarde aan veelzijdige natuur.

Klimaat en water
Het klimaat verandert. Wageningen bestudeert niet alleen de verandering, maar werkt ook aan oplossingen zowel bij de oorzaken als bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

Markt- en ketenstrategieën
Nederland is een grote speler op het gebied van voedsel, maar liefst 7,5% van de wereldwijde agro-export loopt via Nederland, daarmee is Nederland de tweede agro-exporteur ter wereld. Onze kennis van handel en logistiek speelt daarin een cruciale rol. Wageningen UR werkt aan versterking van die kennis.

Meer informatie over onze onderzoekthema’s kun je vinden op onze site: www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten.htm.