Universitair hoofddocent

Universitair hoofddocent

Geplaatst Deadline Locatie
6 jan 7 feb zie opmerking eisen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 feb 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van het (online) onderwijs op het gebied van de methoden en technieken van de psychologie zoals dat in de opleidingen gestalte wordt gegeven. Het doel is studenten te leren systematisch gebruik te maken van onderzoeksmethoden, en te leren kritisch na te denken over psychologisch onderzoek.

U verzorgt practicumonderwijs op het terrein van de methoden en technieken (online of op de studiecentra van de Open Universiteit).
U begeleidt ook studenten met hun bachelor- of masterthesis. Daarnaast verricht U onderzoek (30%) in het kader van het onderzoekprogramma psychologie, waaronder ook methodologisch onderzoek valt dat tot ondersteuning van het onderzoeksprogramma kan dienen. U gaat uw expertise uitdragen in externe netwerken, zowel in de faculteit, in de universiteit als daarbuiten, en initiatief te nemen in het verwerven van onderzoeks- en/of onderwijsprojecten. U draagt de principes van Open Science actief uit binnen de faculteit. Binnen de sectie zet u zich in om kwalitatief hoogwaardig onderzoek te stimuleren. U geeft leiding aan een aantal universitair docenten binnen de sectie.
Ten slotte zoekt u verbinding tussen de Methoden en Technieken sectie en de andere vakgroepen binnen de faculteit.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent gepromoveerd op een voor de functie relevant thema. U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in zowel het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, in het begeleiden van studenten, als in het ontwikkelen van onderwijs. U heeft aantoonbare kwaliteiten voor het initiëren, verwerven, verrichten en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de methoden en statistiek teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en toe te passen, en tot waarde te brengen voor wetenschap en maatschappij. U heeft ervaring met het begeleiden van promovendi met goed eindresultaat en heeft als kartrekker subsidies voor onderzoek geworven. U stimuleert ‘Open Science’ en vindt het belangrijk om onderzoeksresultaten zo breed mogelijk beschikbaar te maken. U heeft een omvangrijk actief netwerk met nationale en internationale wetenschappers en onderzoeksinstituten.
U beschikt over aantoonbare ervaring met leiding geven, budgetverantwoordelijkheid, besturen en organiseren. U bent een verbindende en inspirerend leidinggevende, die gericht is op goede samenwerking binnen de vakgroep, faculteit en universiteit.
U bent op de hoogte van bekende en innovatieve methoden en technieken in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld multilevel analyse, Bayesiaanse Statistiek, (intensieve) longitudinale data-analyse. U heeft ruime kennis van en ervaring met R. Ervaring met programmeren en overige ict-gerelateerde competenties strekt tot aanbeveling. Het behaald hebben van de Basis Kwalificatie Onderwijs strekt sterk tot aanbeveling.
U bent (minimaal) twee dagen per week aanwezig op de campus in Heerlen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 13 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 6.317,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

 

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het huidige onderzoeksprogramma van Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten.

Specificaties

  • Universitair hoofddocent; Onderwijs
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/PSY/21003

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, zie opmerking eisen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou