Hoogleraar Recht in de decentrale overheden

Hoogleraar Recht in de decentrale overheden

Geplaatst Deadline Locatie
20 dec 12 feb Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De leerstoelhouder zal deel uitmaken van de vakgroep publiekrecht. Afhankelijk van de expertise zal de leerstoelhouder deel uitmaken van de sectie strafrecht, bestuursrecht of staatsrecht & encyclopedie.

De leerstoelhouder is gepromoveerd, heeft een ruime onderzoekservaring en geldt als expert op het terrein van de leerstoel. De leerstoelhouder is bij voorkeur een jurist met aantoonbare affiniteit met relevante sociale wetenschappen. De leerstoelhouder is een expert op thema’s zoals de decentralisatie van het sociaal domein en het omgevingsrecht; toezicht en handhaving; openbare orde en veiligheid, de informatiesamenleving; duurzaamheid en klimaat; ondermijning en georganiseerde misdaad; burgerparticipatie en lokale democratie. De leerstoelhouder is een bruggenbouwer die samenwerkt met onderzoekers uit verschillende secties van de vakgroep publiekrecht en gemakkelijk contacten legt en onderhoudt met academische partners en instellingen in de decentrale overheid. De leerstoelhouder heeft ruime ervaring en veelvuldig succes gehad met het schrijven van voorstellen voor toegepast en/of fundamenteel onderzoek. De leerstoelhouder heeft een duidelijke, goed onderbouwde en aansprekende visie op het creëren van aanbod in (post)initieel onderwijs en masteronderwijs over en voor decentrale overheden. De leerstoelhouder heeft affiniteit met hybride onderwijs met een accent op online onderwijs. De leerstoelhouder zet ad hoc en structurele samenwerkingsverbanden op met collega’s aan andere faculteiten en met de bestuurs- en rechtspraktijk, waaronder in de regio Zuid-Limburg en in het kader van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. De leerstoelhouder draagt actief bij aan het academisch klimaat van de faculteit in Heerlen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

De hoogleraar die we zoeken:

 • is gepromoveerd;
 • beschikt over een gedegen kennis van recht in de decentrale overheid, blijkend uit aansprekende en in het vakgebied gewaardeerde publicaties;
 • heeft een duidelijke, goed onderbouwde en aansprekende visie op het creëren van aanbod in (post)initieel onderwijs en masteronderwijs over decentrale overheden;
 • is bij voorkeur een jurist (bestuursrecht, strafrecht of staatsrecht) met aantoonbare affiniteit en kennis van sociaalwetenschappelijke disciplines, zoals criminologie, bestuurskunde of politieke wetenschappen;
 • heeft aantoonbaar wervend vermogen en veelvuldig succes gehad met (competitieve) voorstellen voor externe financiering van onderzoek;
 • heeft ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van postinitieel onderwijs;
 • heeft ervaring/bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van (promotie)onderzoek;
 • heeft goede leidinggevende en organisatorische vaardigheden en capaciteiten;
 • werkt samen met collega’s binnen en buiten het eigen vakgebied;
 • heeft aantoonbaar een uitgebreid relevant netwerk aan andere faculteiten en in decentrale overheden;
 • is een goed gewaardeerde docent;
 • is een teamplayer die kansen schept voor collega’s, beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden en collega’s kan inspireren en verbinden;
 • bezit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of is bereid deze binnen korte tijd te behalen.


 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

 • Schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten.
 • Maximaal € 8.881,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.
 • Van de hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig kan zijn.
   

De Open Universiteit heeft prima secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken, een dertiende maand en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van de Nederlandse universiteiten. Hetzelfde geldt voor de faculteit Rechtwetenschappen ten opzichte van de zusterfaculteiten. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen (RW) heeft ruim 100 medewerkers en groeit en vernieuwt sterk. Binnen deze dynamische omgeving worden initiatief en doortastendheid op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën over bijvoorbeeld toegepast en fundamenteel onderzoek, de bachelor en masteropleidingen en post-initieel onderwijs. Er zijn twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. De faculteit is in september 2022 gestart met de eerste Nederlandse masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van ‘serious games’, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie. politiewetenschappen en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie.


 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 30.4—38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/RW/22151

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou