Vaardighedendocent Rechtsgeleerdheid B3 (0,1-0,3 fte)

Vaardighedendocent Rechtsgeleerdheid B3 (0,1-0,3 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
23 dec 29 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij passie voor taal als juridisch instrument en wil je deze passie delen met de toekomstige generatie juristen en advocaten? Solliciteer dan naar een baan met impact bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij zoeken enthousiaste vaardighedendocenten die onze bachelorstudenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van hun communicatieve vaardigheden en het schrijven van hun bachelorwerkstuk (bachelorscriptie).

Functieomschrijving

Als vaardighedendocent rechtsgeleerdheid begeleid je onze studenten bij het ontwikkelen van hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Je stoomt onze studenten klaar voor de juridische praktijk, door hen te leren zichzelf helder, overtuigend en op academisch verantwoorde wijze uit te drukken. Dit doe je met enthousiasme – jouw passie voor het vak deel je met onze studenten. Binnen jaar 3 (B3) is de ontwikkeling gericht op onderzoeksvaardigheden en het begeleiden van het bachelorwerkstuk (bachelorscriptie).

Het takenpakket als vaardighedendocent in jaar 3 ziet er als volgt uit: tijdens het eerste deel van het jaar begeleid je bijeenkomsten (ca. 20 studenten per groep) waarin onderzoeksvaardigheden in het kader van het bachelorwerkstuk centraal staan en voorzie je onderzoeksvoorstellen van feedback en een beoordeling. Tijdens het tweede deel van het jaar begeleid je studenten in kleinere groepen bij het schrijven van hun bachelorwerkstuk. Hierbij ligt jouw focus op onderzoeks- en schrijfvaardigheid en werk je samen met een vakdocent die het juridisch inhoudelijke onderdeel voor zijn/haar rekening neemt. Er zal worden gestart in het tweede deel van het collegejaar, met de begeleiding van werkstukgroepen.

De bijeenkomsten, afspraken met studenten, voorbesprekingen en nakijkoverleggen vinden op verschillende dagen van de week plaats. Er kunnen afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid. De focus ligt op individuele feedback en beoordeling van de schriftelijke stukken. Deze werkzaamheden kun je flexibel indelen binnen de daarvoor bestemde periode, en kun je zowel op de campus als elders verrichten. Het doen van onderzoek behoort niet tot het takenpakket van een vaardighedendocent.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je hebt de studie Rechtsgeleerdheid bij aanvang van de functie met goede studieresultaten volledig afgerond (bachelor en master). Je kunt jezelf uitstekend uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als in geschrifte. Je hebt aantoonbare affiniteit met rechtswetenschappelijk onderzoek. Je beoordeelt de stukken van jouw studenten op een opbouwend-kritische wijze, bent betrokken bij hun voortgang en ontwikkeling en maakt hen enthousiast over het vak.

Je bent beschikbaar op de afgesproken dagen, en flexibel wanneer dit nodig is. Het is een pre als je ervaring hebt met het begeleiden van groepen, het geven van onderwijs of het begeleiden van studenten bij bachelorwerkstukken.

Arbeidsvoorwaarden

Erasmus School of Law biedt vaardighedendocenten een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband loopt van medio maart 2023 tot 20 augustus 2023, waarbij gestart wordt met het begeleiden van de werkstukgroepen (tweede deel van het collegejaar). Bij goed functioneren is een verlenging van het dienstverband mogelijk. De omvang van het dienstverband varieert in overleg van 0,1 tot 0,3 fte. Bij verlenging is een uitbreiding van de aanstelling mogelijk, waarbij de inzet in het derdejaars vaardighedenonderwijs gecombineerd kan worden met inzet in het eerstejaars en tweedejaars vaardighedenonderwijs. De weektaakomvang is een gemiddelde weektaakomvang per jaar. In de onderwijsperioden zal deze hoger uitvallen vanwege een aantal onderwijsvrije perioden waarin je vrijgesteld bent van het geven van onderwijs.

Sala­riëring zal plaatsvinden volgens de cao van de Nederlandse Universiteiten, waarbij wordt uitgegaan van een aanvangssalaris van € 2.960,00 bruto per maand bij voltijdse aanstelling (schaal 10, trede 0). Het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket omvat onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, een goede pensioenvoorziening, uitstekende collectieve verzekeringsmogelijkheden en een regeling voor internet thuis. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de Erasmus Universiteit Rotterdam zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 6000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Binnen Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Specificaties

  • Onderwijs
  • Recht; Gedrag en maatschappij
  • 4—12 uur per week
  • €2960—€4670 per maand
  • Vaardighedendocent Rechtsgeleerdheid B3 (0,1-0,3 fte)

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou