Universitair hoofddocent supply chain management | Min v Defensie

Universitair hoofddocent supply chain management | Min v Defensie

Geplaatst Deadline Locatie
6 jan 6 feb Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair hoofddocent supply chain management ben je belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.

Je initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied in lijn met het onderzoeksplan, teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en internationaal te publiceren, en toe te passen binnen een onderzoeksgebied supply chain management.

Het accent ligt op de rol van supply chain management in algemene zin en in militaire organisaties – als voorbeeld van publieke organisaties – in het bijzonder.

De focus is specifiek op de rol van de Nederlandse defensieorganisatie die functioneert in publiek(-private) en internationale militaire en commerciële netwerken. Interfacing met behoud van de oriëntatie op SCM met de vakgebieden asset management en sourcing-/inkoopmanagement is belangrijk, aangezien assets (met name wapensystemen) een centraal onderdeel vormen van het functioneren van de defensieorganisatie.

Thema’s die op het snijvlak van SCM en asset management spelen zijn spare parts, voorraad en reparabels management; op het snijvlak met sourcing-/inkoopmanagement gaat het om thema’s als sourcing strategieën en implementatie, alsmede coördinatie van interne en externe ketens, inclusief bedrijfsvoering. De toenemende rol van data analytics/data-driven logistics in supply chain management is een vanzelfsprekende themalijn die substantieel steeds meer een plek krijgt in onderwijs en onderzoek. Qua onderwijs is een succesvolle traditie van serious gaming gerealiseerd die verder uitgebouwd kan worden. Onderzoek speelt zich af op voor Defensie belangrijke thema gebieden.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Kennis/opleidingseisen:

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein waarin het onderwijs verzorgd wordt en een afgeronde promotie binnen datzelfde domein.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Je bent in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing, cq aantoonbare succesvolle afronding van vergelijkbare programma’s en bereidheid om waar nodig met complementaire activiteiten de BKO te behalen.
 • Je hebt ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs en aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Je hebt ruime onderzoekservaring van gebleken hoog niveau, blijkend uit een reeks van publicaties van erkend gehalte.
 • Je hebt erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig op eigen vakgebied, blijkende uit uitnodigingen voor het houden van voordrachten op (internationaal) wetenschappelijke bijeenkomsten en/of acceptatie van publicatie in tijdschriften van (internationaal) niveau.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke taken, bij voorkeur in een wetenschappelijke onderwijsomgeving.

Competenties:

 • analytisch
 • communicatief
 • interpersoonlijk sensitief
 • ontwikkelen medewerkers/coaching
 • omgevingsbewust
 • overtuigingskracht
 • samenwerkend

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salarisniveau: schaal 14
 • Salarisomschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maandsalaris: Min €5.907 – Max. €7.769 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contractduur: 24 maanden (proeftijdsaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Bijzonderheden

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Specificaties

 • Universitair hoofddocent; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • max. 38 uur per week
 • €5907—€7769 per maand
 • Gepromoveerd
 • 371833

Werkgever

Locatie

Herculeslaan 1, 3584 AB, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou