Beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling

Beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling

Geplaatst Deadline Locatie
17 jan 3 feb Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij een sleutelrol vervullen in de gebiedsontwikkeling van de vrije universiteit op de Zuidas, door in afstemming met de gemeente de verdere ontwikkeling van VU-campus vorm te geven? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Functieomschrijving

Als Beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling bewaak je alle planologische, juridische en contract-gerelateerde zaken zoals die zijn (en in de toekomst nog worden) vastgelegd tussen de gemeente Amsterdam en Zuidas enerzijds en de Vrije Universiteit (VU) en Amsterdam UMC anderzijds. Je zorgt voor afstemming over vergunningen, beoordeelt omgevingsplannen en/of laat deze opstellen. Je doet onderbouwingsonderzoek en verzorgt de voorbereiding en afstemming van planologische ontwikkelingen met Gemeente (en indien nodig van zienswijzen).

Je monitort ontwikkelingen - beleidsmatig, politiek, maar ook met operationele impact op de VU en campusontwikkeling - en adviseert over in te zetten acties of voert hierover overleg, of bereidt dit voor. Je verzorgt de stedenbouwkundige afstemming - intern en extern - en voor de afstemming van gebieds- en gebouwvisies en ontwerpen, afstemming met supervisie/welstand. Daarbij heb je vanuit jouw eigen rol oog voor de voortgang van programma's en projecten van de VU, inclusief raakvlakken en afhankelijkheden en de impact hiervan op bestaande afspraken. Je zorgt voor goede afstemming hierover, intern VU, met Zuidas en stakeholders. Hiertoe behoren het Uitvoeringsoverleg Amsterdam UMC-VU-Zuidas; afstemming over projecten in Kenniskwartier; thema's als bouwlogistiek, BLVC-plannen, ontwikkelingen in de openbare ruimte, etc.

Je stelt adviezen en formele correspondentie op, zoals beoordeling, reacties en - indien nodig - zienswijzen op projectplannen en omgevingsplannen/visie-documenten van de gemeente en adviseert de directie FCO ten aanzien van strategie, beleid en casuïstiek op eigen vakgebied.

Met onze samenwerkingspartners (waaronder Zuidas en diverse externe stakeholders) onderhoud en versterk je de relaties. Je ontwikkelt met deze partners de langjarige samenwerkingsplannen en -planning (Amsterdam Umc, VU en Zuidas) en borgt daarbinnen de ambities van de VU. Je bewaakt en stimuleert de samenwerking tussen Zuidas en sleutelfiguren aan VU-zijde, zoals beleidsadviseurs, programmamanagers, projectleiders, supervisors, etc. Wanneer er knelpunten zijn in de onderlinge relaties signaleer je deze en stuur je hierop bij.

In jouw rol ondersteun je binnen de VU de collega's vanuit jouw eigen expertise bij de voorbereiding en uitvoering in relatie tot de gemeente op diverse inhoudelijke vlakken als: bouwlogistiek, vergunningen, supervisie, planning, communicatie. Je draagt bij aan de bewaking van de voortgang (primair op planning en inhoudelijk resultaat) van projecten en programma's die VU en in voorkomende gevallen ook Amsterdam UMC uitvoeren binnen de campus. En monitort samenhang en afhankelijkheden tussen programma's en projecten en spiegelt deze aan o.m. de SOK/ allonge, stedenbouwkundige plannen en mijlpalen binnen de campusontwikkeling. Je fungeert als aanjager en dwarskijker bij programma's en projecten door vanuit eigen vakgebied en expertise kritisch bij te dragen aan een beter project- of programmaresultaat, het behalen van bestuurlijke planningen en het betrekken van de stakeholders.

Jouw taken
Binnen het team ben je een teamspeler die met collega's zorgt voor het delen en borgen van kennis, een goede werkverdeling en een hoge kwaliteit van werkzaamheden. Je zorgt voor goede onderlinge afstemming op jouw thema's en programma's.
 • omgevings-; bestuurs- en organisatiesensitief
 • beïnvloedingsvaardig
 • analytisch sterk
 • samenwerkingsgericht
 • resultaatgericht/voortgangsbewaking
 • vasthoudend en met lef

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

Voor deze functie zijn (ruime) ervaringsjaren in een vergelijkbare rol en complexe omgeving van belang.
 • (vereist) WO werk- en denkniveau
 • relevante opleiding op bij voorkeur WO-, maar minimaal HBO-niveau. Bij relevantie kan gedacht worden aan opleidingen op de gebieden: planologisch/juridisch/ruimtelijke economie/sociale geografie/bouwkunde
 • relevante werkervaring binnen complexe organisaties, overheid/gemeenten

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt minimaal €3.974 (schaal 11) en maximaal €6.181 (schaal 12) bruto per maand op voltijdse basis. Afhankelijk van opleiding en ervaring behoort doorgroei naar schaal 13 tot de mogelijheden.De functie staat open voor ten minste 0,8 fte waarbij onze voorkeur uitgaat naar een voltijds aanstelling.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • korting op (en af en toe exclusieve toegang tot) theatervoorstellingen en cursussen van cultuurcentrum Griffioen
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken meer dan 5.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Facilitaire Campus Organisatie
De Facilitaire Campus Organisatie (FCO) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de moderne stadscampus van de Vrije Universiteit: VU Campus. Wij hebben als missie een gastvrije, inspirerende en duurzame campus te creëren waar wetenschappelijk onderwijs en onderzoek excelleren en waar medewerkers, studenten, patiënten en gasten zich thuis voelen.

De werkterreinen van FCO zijn zeer divers: nieuwbouw, herhuisvesting, bouwprojecten, aanpassingen in bestaande gebouwen, ontwikkelen en uitvoeren van facilitaire dienstverleningsconcepten. Bij FCO werken ca. 200 enthousiaste en betrokken medewerkers die bijdragen aan een inspirerende omgeving waar werken, leren en ontmoeten centraal staan.

Het team Campusontwikkeling
Voor de ontwikkelaarsrol van FCO is er het team Campusontwikkeling. In samenwerking met het team Realisatiemanagement en de expertises van teams Assetmanagement, Vastgoedbeheer en Services begeleidt het team de gebieds- en gebouwontwikkelingen. Het team Campusontwikkeling houdt zich bezig met alle toekomstige ontwikkelingen op de VU Campus, zowel op korte- als lange termijn. Het team is onder andere bezig met de vernieuwing van het campusplein, diverse projecten in het hoofdgebouw in het kader van vernieuwingen in het onderwijs, de creatie van een nieuw logistiek centrum en de implementatie van hybride werken. Grote lopende projecten zijn de bouw van het Onderzoeksgebouw VU, de sloop van het Wis- en Natuurkundegebouw en de renovatie van de AB-vleugel van dit gebouw. Ook geeft het team vorm aan de energie-transitie, waarbij de doelstelling is dat de VU Campus vanaf 2035 niet meer afhankelijk is van energievoorziening vanuit fossiele brandstoffen.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • 30.4—38 uur per week
 • €3974—€6181 per maand
 • Universitair
 • 13192

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou