Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg

Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg

Geplaatst Deadline Locatie
17 jan 31 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De afdeling Academische Zaken is op zoek naar een beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg (0,8-1,0 fte) die ons gaat helpen bij het bouwen aan een toekomstbestendig kwaliteitszorgsysteem en kwaliteitscultuur, mede in het licht van de ontwikkeling van het accreditatiestelsel. Je focus ligt op de uitwerking van een strategische visie op medezeggenschap aan de Erasmus Universiteit.

Functie-omschrijving
In deze functie richt je je op de verbinding tussen de verschillende lagen van de medezeggenschap en op de positionering van de opleidingscommissies in het bijzonder. De nadruk ligt op het goede gesprek, waarbij je medezeggenschapsleden en hun gesprekspartners adviseert en activeert in hun rol. Dat doe je door je te richten op een adequate procedurele inrichting, op competentieontwikkeling, en op aansluiting bij het kwaliteitscultuur-instrumentarium van de EUR zoals de communities of practice waarbinnen het gezamenlijk leren wordt vormgegeven. Op deze manier draag je bij aan de professionalisering van de formele medezeggenschap en van de rol van de medezeggenschap in processen van co-creatie.

Aan de EUR werken we samen aan onderwijskwaliteit in een Kwaliteits- en Innovatieagenda, waarin het goede gesprek tussen bestuur, medezeggenschap en toezicht wordt gevoed door signalen uit de kwaliteitszorg. Jij bouwt mee aan de doorontwikkeling van het institutionele systeem van kwaliteitszorg en geeft samen met de medezeggenschap vorm aan hun betrokkenheid. Voorbeelden van onderwerpen waar je je mee bezig gaat houden zijn de betrokkenheid van de opleidingscommissies bij de doorontwikkeling van vakevaluaties, het verbeteren van de feedback-loop en de adequate organisatie van escalatieprocedures voor alle lagen van de medezeggenschap. Daarnaast zal de mogelijke introductie van Instellingsaccreditatie nieuwe ontwikkelopgaven met zich meebrengen om in samenspraak met medezeggenschap op te pakken, bijvoorbeeld wat betreft de vormgeving van opleidingsbeoordelingen onder eigen regie.

Het is een stevige en verantwoordelijke allround positie. We verwachten van je dat je op veel terreinen tegelijk kunt schakelen. Je organiseert en coördineert met plezier en vindt het geen probleem om zaken netjes te beheren. Je gaat op niemands stoel zitten, maar zet mensen in hun rol. Je voelt je gemakkelijk in de rol van mediator en adviseur en doet dat met enthousiasme.

Je belangrijkste taken zijn:
 • Je bent inzetbaar voor lopende zaken van het team Onderwijs & Kwaliteitszorg, waaronder de begeleiding en advisering bij onderwijsvisitaties en accreditatieprocessen, en draagt bij aan de doorontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem en de kwaliteitscultuur bij de Erasmus Universiteit.
 • Je volgt de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg, toezichtkaders en relevante wet- en regelgeving op de voet, adviseert over implementatie en creëert draagvlak voor faculteitoverstijgend beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van een strategische visie op de medezeggenschap en opleidingscommissies in het bijzonder, passend bij de onderwijsvisie en de waardegedreven manier waarop we aan de EUR samenwerken aan onderwijskwaliteit.
 • Je coördineert activiteiten om de opleidingscommissies en hun gesprekspartners te faciliteren om zich in die richting door te ontwikkelen, zoals onboarding-aanbod, competentieontwikkeling en intervisie- en dialoog bijeenkomsten, zowel EUR-breed als in maatwerk-trajecten voor de faculteiten.
 • Je fungeert als linking pin tussen de verschillende lagen van de medezeggenschap, en tussen medezeggenschap en interne en externe stakeholders, waaronder beleidscollega's, bestuurders en toezichthouders.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ervaring in een soortgelijke (beleids-)functie in het hoger onderwijs.
 • Je mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn in zowel Nederlands als Engels uitstekend (aantoonbaar C1-niveau conform CEF).
 • Je hebt kennis van complexe besluitvormings- en medezeggenschapsprocessen in de universitaire setting, en bij voorkeur zelf ervaring in een medezeggenschapsorgaan.
 • Je bent zelfstartend, omgevingssensitief, reflectief, en verbindend, en beweegt je gemakkelijk op verschillende niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 01-APR-2023, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij de Algemene Bestuursdienst (ABD). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974 en € 5.439 bruto per maand (Schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Universitair
 • 3454

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwemarkt 1A, 3011HP, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou