Professor in Computerwetenschappen

Professor in Computerwetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
19 jan 28 feb Kortrijk

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

In de Groep Wetenschap en Technologie van KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van de computerwetenschappen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met een solide achtergrond en onderwijscompetentie in de computerwetenschappen.

Functieomschrijving

Onderzoek

We zijn op zoek naar kandidaten met aantoonbare expertise in een of meerdere van de pijlers van de computerwetenschappen. Deze brede scope omvat zowel fundamenten als methoden, technieken en tools. De beoogde informaticagebieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, kunstmatige intelligentie, machine learning en data science, databases en data-gestuurde systemen en toepassingen, computersystemen en computernetwerken, software-engineering, programmeertalen en theoretische informatica. Als lid van het zelfstandig academisch personeel ontwikkel je een onderzoeksprogramma op internationaal niveau in minstens één van deze gebieden. 

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij reeds uitstekende onderzoeksresultaten hebben behaald in hun expertisedomein. Sollicitaties zijn welkom van zowel senior kandidaten als junior kandidaten met enkele jaren postdoctorale ervaring. Complementariteit met de huidige onderzoeksexpertise op de campus Kulak in Kortrijk en een duidelijk potentieel voor onderzoekssamenwerking met het computerwetenschappen team op Campus Kulak in Kortrijk op het gebied van data science en kunstmatige intelligentie, combinatorische optimalisatie en algoritmische grafentheorie, zullen als sterke troeven worden beschouwd. Data Science & AI vormen op campus Kulak een transversaal onderzoeksthema waar, binnen een multidisciplinair kader, stevig op ingezet wordt met meerdere ZAP-collega’s uit alle groepen en faculteiten op deze campus.

U wordt aangemoedigd om samenwerkingen op te zetten met de onderzoekers van het departement Computerwetenschappen en met andere onderzoekers in complementaire domeindisciplines, zowel op Campus Kulak in Kortrijk als op andere campussen van de KU Leuven. Met het oog op de ontwikkeling van een eigen onderzoeksprogramma, bent u in staat om onderzoeksfinanciering te verwerven in een competitieve setting, en bent u bedreven in het opzetten van nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden. Verder wordt er van u verwacht dat u optreedt als promotor en mentor voor doctoraatskandidaten en dat u publiceert in internationaal toonaangevende tijdschriften en deelneemt aan conferenties binnen uw onderzoeksdomein.

Onderwijs

Uw onderwijsopdracht zal bestaan uit verschillende opleidingsonderdelen in het domein van de  computerwetenschappen op Campus Kulak in Kortrijk, en dit in de Nederlandstalige opleidingen van de Groep W&T of in de opleidingen verzorgd door de groep.  Tot deze opdracht kunnen zowel basis onderwijstaken behoren voor een grote verscheidenheid aan academische opleidingen, als meer verdiepende opleidingsonderdelen van de bachelor informatica en de hoofdrichting computerwetenschappen van de doorstroomrichting burgerlijk ingenieur. 

De precieze samenstelling en omvang van de onderwijsopdracht zal in onderling overleg bepaald worden met het Departement Computerwetenschappen en met de bevoegde onderwijscommissie. Verwacht wordt dat deze opdracht opleidingsonderdelen zal omvatten zoals computersystemen, besturingssystemen, computernetwerken, beginselen van programmeren en informaticawerktuigen. De onderwijstaken kunnen aangepast worden in functie van de evolutie van het opleidingsaanbod te Kortrijk. Het onderwijsprofiel van KU Leuven Campus Kulak vereist dat u interesse heeft voor onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit. 

De onderwijstaken die aan deze functie zijn verbonden, vereisen een onmiddellijke en grondige actieve kennis van de Nederlandse taal (een C1-taalniveau voor Nederlands is vereist om les te geven).

Dienstverlening

 • U hebt oog voor regionale, nationale en internationale samenwerking. 
 • U schenkt bijzondere aandacht aan een doelmatige communicatie van uw onderzoeksresultaten en neemt initiatief om de connectie met een brede waaier aan interdisciplinaire toepassingen in de regio op te zetten en in stand te houden. 
 • U vertegenwoordigt de groep W&T van Campus Kulak in Kortrijk, uw departement, faculteit en groep in de regio en fungeert waar zinvol als contactpersoon tussen de universiteit, haar partners en lokale instanties.
 • U bent betrokken bij één of meerdere extracurriculaire taken zoals b.v. wetenschapscommunicatie, levenslang leren en maatschappelijk debat.

Specificaties

KU Leuven

Functie-eisen

Profiel

 • U heeft een doctoraat in de  computerwetenschappen of een ander gelijkwaardig diploma met onderzoekservaring in de computerwetenschappen. U kunt uw onderzoeksexpertise staven met publicaties in hoogstaande internationale tijdschriften. 
 • U kan een eigen onderzoeksplan voorleggen dat een meerwaarde biedt voor de nationale en internationale uitstraling van het computerwetenschappen team aan KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk, met specificatie van relevante samenwerkingen met andere partners binnen en buiten de universiteit. 
 • U beschikt over aantoonbare kwaliteiten in het verzorgen van academisch onderwijs. 
 • U heeft een eigen visie en een duidelijk toekomstperspectief op academisch onderwijs en onderwijsorganisatie.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld.  
 • U bezit leidinggevende capaciteiten in een universitaire context. 
 • U engageert zich voor dienstverlenende taken die horen bij het uitdragen van het eigen onderzoek en onderwijs en dat van de Groep W&T Campus Kulak in Kortrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een interdisciplinaire en intellectueel uitdagende, maar kleinschalige omgeving. KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk is onderdeel van een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert en streeft naar internationale excellentie. 

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

De Groep W&T Campus Kulak stelt voor u een onderzoeksmandaat ter beschikking gelijkwaardig aan een doctoraatsbursaal voor 4 jaar. Als u geen andere substantiële financiering ter beschikking hebt, zal de KU Leuven Dienst Onderzoekscoördinatie u bovendien een opstartbeurs toekennen als onderzoeksproject met een duur van twee jaar en met een budget van 50.000 euro per jaar. De fondsen kunnen worden besteed aan personeel (doctoraatstudent, postdoc), alsook aan werking en uitrusting.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 

Afdeling

Groep Wetenschap en Technologie (W&T) Campus Kulak Kortrijk

De opdrachten bij deze vacature vinden hoofdzakelijk plaats op de KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk (https://kulak.kuleuven.be/) en vergen een actieve aanwezigheid op die campus. De Groep Wetenschap en Technologie (W&T) Campus Kulak Kortrijk staat in voor de vorming van bachelors in de wetenschappen (wiskunde, fysica, informatica, biologie en chemie) met doorstroomopties naar de farmaceutische wetenschappen, de ingenieurs- en de bio-ingenieurswetenschappen. Het is een erg multidisciplinaire omgeving, voor zowel onderwijs als onderzoek.

De expertise van het computerwetenschappen team op campus Kulak is essentieel voor het kernonderwijs in informatica op deze campus, met leertrajecten van computerarchitectuur en besturingssystemen tot databases en machine learning. Het onderzoek gebeurt vaak in nauwe samenwerking met de lokale industrie, met regionale academische partners waaronder de Universiteit van Rijsel, de KU Leuven Campus Brugge en de KU Leuven Campus Gent, en binnen een netwerk van internationale partners.

Als lid van het zelfstandig academisch personeel van W&T Campus Kulak Kortrijk behoort u tot het Departement Computerwetenschappen en de Faculteit Ingenieurswetenschappen, Groep W&T, KU Leuven.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Onderwijs
 • Techniek; Natuurwetenschappen
 • Gepromoveerd
 • AT KU 20230119

Werkgever

Locatie

Etienne Sabbelaan 53, 8500, Kortrijk

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou