Studentenpsycholoog

Studentenpsycholoog

Geplaatst Deadline Locatie
25 jan 26 feb Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Op dit moment zijn er 3 studentenpsychologen werkzaam op Tilburg University. In verband met aanhoudende drukte zoeken wij een nieuwe collega voor het jaar 2023.

Functieomschrijving

Het doel van de functie studentenpsycholoog is om studenten preventief en curatief te adviseren en begeleiden, en kortdurende psychologische hulp te bieden die met name gericht is op de psychosociale factoren die gerelateerd aan of van invloed zijn op de studiesituatie. De studentenpsychologen werken volgens (interne) richtlijnen en in lijn met de beroepscode, teneinde een bijdrage te leveren aan de studievoortgang.   
  
Als studentenpsycholoog ligt de focus van de werkzaamheden in eerste instantie op een heldere vraag- of probleemanalyse; het 1e consult met een student is meteen de aanzet tot gerichte interventie, advies, consultatie of doorverwijzing. De studentenpsycholoog biedt voornamelijk kortdurende (gemiddeld 3 - 5 gesprekken) individuele psychologische ondersteuning aan studenten met een aan de studeer- of leefsituatie gerelateerd persoonlijk of psychosociaal probleem dat een directe relatie heeft met het verloop van de studie. Je verwijst studenten door naar externe professionals wanneer meer specialistische of urgente zorg geïndiceerd is. Het houden van individuele spreekuren met studenten, vaak in het Engels, is de hoofdtaak. De studentenpsychologen werken zowel face to face als online.   
  
Tilburg University groeit en steeds meer internationale studenten vinden hun weg naar Tilburg. Dit heeft ook een effect op de dienstverlening van de studentenpsychologen; inmiddels vindt ruim 40% van de spreekuren in het Engels plaats.   

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Jouw kwalificaties

 • Je beschikt over een afgeronde universitaire master in de klinische psychologie   
 • Je bent geregistreerd als GZ-psycholoog BIG   
 • Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 5 jaar) met (jong) volwassenen, zowel individueel als in groepsverband.  
 • Werkervaring als studentenpsycholoog in een onderwijsorganisatie strekt tot aanbeveling.   
 • Je bent in ieder geval lid van een (specialistische) beroepsverenging zoals het NIP of VGCT.   
 • Je beheerst de Nederlandse èn Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. In verband met de toename van de internationale studenten is het een pre dat je ervaring hebt met verschillende culturele achtergronden en/of internationale studenten.   
 • Je bent een enthousiaste en gedreven persoon met een goed ontwikkeld analytisch vermogen en inlevingsvermogen, integer en in staat om (direct) zelfstandig te functioneren.   
 • Wij zoeken expliciet een teamplayer; iemand die pro-actief en op positieve wijze wil bijdragen aan een verdere professionalisering en inbedding van het team studentenpsychologen in de organisatie.   

 

Jouw talenten 

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.   
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.  

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met mogelijk verlenging.

Het betreft een functie voor 0,4 - 0,8 fte (32 uur per week) van de volledige werktijd. De vacature kan ook ingevuld worden door 2 medewerkers die samen in totaal 0,8 FTE invullen.
 
Het salaris bedraagt minimaal € 2960 en maximaal € 5.439,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Studentenpsycholoog niveau 1 of 2 en salarisschaal 10 of 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub b Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden op basis van projectfinanciering, namelijk BBK gelden. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Voorzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen. 

 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. 
Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling.  
 
Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 
Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 
 
Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.  

Werkgever

Tilburg University

Academic Services   
De divisie Academic Services (AS) van University Services biedt op gedreven en betrokken wijze onderwijs-, onderzoek en valorisatieondersteuning. Denk hierbij aan ontwikkeling van onderzoek- en onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, en administratieve ondersteuning van opleidingen, Graduate Schools en onderzoeksprogramma’s. Ook biedt Academic Services individuele ondersteuning aan studenten, PhD’s en wetenschappelijke staf. De divisie wordt aangestuurd door de directeur Academic Services en de adjunct directeur Onderwijs, Manager Onderzoek en Chief Impact Officer.  
 
Student Development  
De studentenpsychologen zijn ondergebracht bij de afdeling Student Development, onderdeel van de divisie Academic Services. Zij werken universiteitsbreed en onafhankelijk.   
De afdeling Student Development houdt zich bezig met de ontwikkeling, begeleiding en problematiek van individuele studenten in elke fase van hun studie. Binnen Student Development zijn verschillende disciplines aanwezig. Naast de studentenpsychologen ook een psychologisch assistent, een Well-Being Officer, verschillende Studentendecanen, Career Services Officers, Career Coaches & Trainers, een medewerker Student Career Services, Dual Career Officers, een coördinator flexstuderen, studentenpastor en medewerkers voor administratieve ondersteuning. De studentenpsychologen werken nauw samen met deze collega’s en met de onderwijscoördinatoren bij de faculteiten. Daarnaast met interne afdelingen op de universiteit en met diverse externe, lokale en landelijke organisaties zoals de gemeente en huisartsen in de regio.   

 

Tilburg University

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair); Beleid- en staf
 • Gedrag en maatschappij
 • 16—32 uur per week
 • Universitair
 • 21281

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou