Wageningen Marine Research Business Manager (MT-lid)

Wageningen Marine Research Business Manager (MT-lid)

Geplaatst Deadline Locatie
29 jan 17 mei Wageningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij een mensgerichte, verbindende manager die gepokt en gemazeld is als het gaat om het aansturen van een projectorganisatie? Zet jij je graag in voor een beter begrip en beheer van de zee, door aan de slag te gaan met (maatschappelijke) uitdagingen rond natuurbeheer, voedsel uit zee en wind op zee? Wil je op managementteam-niveau medeverantwoordelijk zijn voor het totale instituut? Lees dan verder over de positie van Business Manager (MT-lid) bij Wageningen Marine Research!
  Werken bij Wageningen Marine Research betekent:
 • Bijdragen aan kennis en advies voor een duurzaam beheer van de zee.
 • Onderdeel uitmaken van een van de meest vooraanstaande instellingen in de wereld.
 • Werken met gepassioneerde en gemotiveerde collega’s.
 • Medeverantwoordelijk zijn voor het totale instituut.

NB Ter uitbreiding van het MT is WMR op zoek naar één Business Manager voor de locatie in Yerseke/IJmuiden en één Business Manager voor de locatie Den Helder/IJmuiden.
  Als Business Manager ben je verantwoordelijk voor het verhogen van de kwaliteit van het projectmanagement. Kortom: een focus op projectleiders, planningen en projecten. Dit doe je door een combinatie van alerte voortgangsbewaking en het coachen en begeleiden van de projectleiders. Ondanks dat je de projectleiders niet inhoudelijk aanstuurt, draag je zo bij aan soepele doorloop, een proactieve klantcommunicatie en een goede projectadministratie.
  Vanuit jouw rol kijk je strategisch en tactisch naar project- en capaciteitsmanagement. Hierbij stuur je op de inhoudelijke verbinding met opdrachtgevers en de overkoepelende WUR-organisatie. Voor de projectleiders ben jij een zichtbare en benaderbare sparringpartner met wie ze regelmatig contact hebben en de projectbeheersing, -planning en –voortgang bespreken.
  Naast deze verantwoordelijkheid voor het projectmanagement ben jij ook verantwoordelijk voor:
 • Het “reilen en zeilen” van het WMR-instituut als geheel. Samen met de 3 andere MT-leden ben je integraal verantwoordelijk.
 • Het doorvertalen van het strategisch beleid naar de projecten, acquisitie, omzetontwikkeling en budgetten.
 • Het zijn van een troubleshooter als het gaat om relatiebeheer om zo de relaties met opdrachtgevers te bewaken.
 • Het, in samenwerking met de themateams, vormgeven van kennisontwikkeling, innovatie en acquisitie. Vanuit het MT faciliteer je de themateams en hun onderlinge samenwerking om zo hun positie te versterken.
 • Het voeren van kwartaal- en functioneringsgesprekken met medewerkers. Je hebt een HR-verantwoordelijkheid voor circa 40 medewerkers.

Specificaties

Wageningen University & Research

Functie-eisen

Het profiel: wie ben jij?
Jij bent een ervaren manager die gepokt en gemazeld is als het gaat om het werken in een projectorganisatie. Jouw managementstijl laat zich typeren als een evenwichtige combinatie van mens- en resultaatgericht. Je verbindt op mensniveau, maar ook tactisch/strategisch als het gaat om klanten, opdrachten en resources. Je bent benaderbaar, inlevend en met een scherp oog voor de belastbaarheid van je collega’s. Dit doe je onder andere door veel in gesprek te zijn op de verschillende locaties, maar ook met de collega’s die op afstand werken.
  Als persoon ben je mensgericht en geef je vertrouwen. Tegelijkertijd ben je besluitvaardig, open, heb je een talent voor organiseren en weet je op een prettige manier duidelijkheid te scheppen richting je collega’s. Niet in de laatste plaats heb je affiniteit – en bij voorkeur ook ervaring - met marienecologisch onderzoek. Je hoeft zelf geen expert te zijn, maar vanuit jouw inhoudelijke kennis en ervaring weet je voldoende wat het werk inhoudt en wat erbij komt kijken om dit goed te organiseren en uit te voeren. Bij voorkeur beschik je over:
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Een bewezen trackrecord als manager.
 • Ruime ervaring met projectmanagement.
 • Goed ontwikkelde management- en coachingsvaardigheden.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Het competentieprofiel
Als Business Manager en MT-lid beschik je bij voorkeur over de volgende competenties.
 • Leidinggeven
 • Coachen
 • Luisteren
 • Voortgang bewaken
 • Organisatiebewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Conceptueel denken
 • Visie

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal 7.728 EUR per maand (schaal 14) te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 4%.
 • Mogelijkheid van een leaseauto.

Werkgever

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research (WUR)
“To explore the potential of nature to improve the quality of life”.
WUR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en de Stichting Wageningen Research. Binnen WUR bundelt de Wageningen University haar krachten met een contractresearchorganisatie die bestaat uit 11 marktgerichte, gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Er wordt intensief samengewerkt in 5 Science Groups, namelijk: Agrotechnology & Food, Animal, Environmental, Plant en Social Sciences. Binnen WUR zetten 6800 medewerkers en 13000 studenten zich in voor gezonde voeding en een betere leefomgeving. Onderzoek is zowel fundamenteel als toepassingsgericht, en wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, bedrijven, belangenorganisaties en andere kennisinstituten in binnen- en
buitenland. De synergie resulteert uit de wetenschappelijke meerwaarde en een snellere toepassing van kennis in de praktijk.

Wageningen Marine Research (WMR)
Binnen de WUR Animal Science Group, is WMR het gespecialiseerde onderzoeksinstituut dat zich richt op strategisch en toepasbaar marien onderzoek. Circa 200 medewerkers zijn actief op projecten voor kennis en advies het kader van duurzaam beheer en gebruik van kust, zee én zoetwater. De onderzoeksgebieden zijn zeer divers en veelal gerelateerd aan de effecten van menselijk handelen op ecologie, waaronder wind-op-zee, visserij, kustinrichitng, klimaatverandering en natuurbeheer. WMR heeft locaties in IJmuiden, Yerseke en Den Helder.

De organisatiecultuur- en structuur Organisatiestructuur WMR is georganiseerd rond het principe van zelfsturing; onderzoekers vinden elkaar in inhoudelijke themateams om van daaruit samen de acquisitie en kennisontwikkeling vorm te geven. Een aantal senior onderzoekers geeft invulling aan de rol van themateamtrekker. Zij nemen als eerste verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van kennis binnen het themateam en het opstellen van een acquisitieplan.
De organisatie heeft een platte structuur zonder afdelingsmanagers. De eindverantwoordelijkheid voor WMR berust bij het managementteam dat stuurt, coacht en faciliteert. Het MT bestaat op dit moment uit 3 leden, inclusief een Business Manager die op korte termijn uittreedt. Met het aantrekken van twee nieuwe Business Managers (Yerseke/IJmuiden en Den Helder/IJmuiden) wil WMR het MT uitbreiden naar 4 leden. Deze keuze wordt ingegeven door de groei van het instituut, de ambitie om de projectorganisatie naar een hoger niveau te tillen en als MT ook voldoende ruimte te hebben voor de coachende en verbindende rol. De HR-verantwoordelijkheid voor alle medewerkers berust bij het MT; met een gesprekcyclus waarin elk kwartaal met elke medewerker individueel gesproken wordt.   Organisatiecultuur Binnen WMR staat het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief centraal; de cultuur laat zich verder typeren als “informeel” en “professioneel”. Er werken gedreven mensen met een passie voor het werkveld en WMR. De organisatie heeft een sterke, internationale kennispositie en levert vanuit die rol een bijdrage om antwoord te vinden op grote, maatschappelijke uitdagingen zoals voedselzekerheid, klimaatverandering en natuurbeheer. Medewerkers zetten zich graag in voor dit belang en dit is voelbaar binnen de organisatie. Binnen WMR is men gewend om hybride te werken en wordt werken vanuit huis afgewisseld met veldonderzoek, labonderzoek, extern overleg of werken vanuit de locaties in IJmuiden, Yerseke en Den Helder.

Specificaties

 • Management
 • Natuurwetenschappen
 • max. 36 uur per week
 • Universitair
 • P1151483-1

Werkgever

Wageningen University & Research

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Droevendaalsesteeg, 6708 PB, Wageningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou