Senior onderzoeksadviseur / Regisseur Nationale Studenten Enquête

Senior onderzoeksadviseur / Regisseur Nationale Studenten Enquête

Geplaatst Deadline Locatie
7 feb 31 mrt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De senior onderzoeksadviseur / regisseur Nationale Studenten Enquête (NSE) heeft als primaire taak het creëren van draagvlak en het onderhouden van een goede relatie met het veld van hoger onderwijs en studenten. Het gaat om 14 universiteiten en 36 hogescholen in het bekostigd onderwijs. Zij zijn aangesloten bij de koepels van hogescholen (VH) en universiteiten (UNL). Ook nemen enkele particuliere onderwijsinstellingen deel aan de NSE; zij zijn veelal aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Daarnaast houdt de onderzoeksadviseur / regisseur contact met het ISO, die de algemene belangen van de meer dan 800.000 studenten aan universiteiten en hogescholen behartigt en met de LSVB, de landelijke studenten vakbond. Ook het ministerie van OCW is een belangrijke stakeholder.

De senior onderzoeksadviseur / regisseur neemt deel aan gesprekken met het Deskundigenpanel. Het Deskundigenpanel is een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en technieken en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs. Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen.

Naast de externe relaties stuurt de senior onderzoeksadviseur / regisseur het NSE-projectteam binnen Studiekeuze123 procesmatig aan en rapporteert en adviseert hij/zij rechtstreeks aan de directeur-bestuurder. Het NSE-projectteam bestaat, naast de onderzoeksadviseur / regisseur, uit de productmanager NSE en twee medewerkers van de afdeling communicatie. 

Resultaatgebieden

Als senior onderzoeksadviseur / regisseur NSE draag je verantwoordelijkheid voor:

 • Draagvlak
  • Het onderhouden van een goede verstandhouding met vertegenwoordigers van het onderwijsveld;
  • Het initiëren van afstemmingsgesprekken; 
  • Het onderhouden van regulier contact met stakeholders (UNL, VH, LSVb, ISO, NRTO) op ambtelijk en bestuurlijk niveau; 
  • Actief klankborden en betrokkenheid creëren bij het netwerk van NSE-contactpersonen.
 • Projectleiding
  • De interne aansturing van het NSE-team en het optreden als inhoudelijk sparringpartner van de productmanager NSE in de contacten met de uitvoerende partij van de NSE.
 • Enquête-uitvoering
  • Het een tot twee keer per jaar organiseren van een strategisch overleg met de uitvoerende partij van de NSE en het management van Studiekeuze123;
  • Het samen met de productmanager enkele keren per jaar organiseren van een bijeenkomst met alle contactpersonen van de onderwijsinstellingen;
  • Het jaarlijks opstellen van een onderzoeks- en ontwikkelagenda, waarbij de onderzoeksadviseur / regisseur NSE, wensen vanuit het hoger onderwijsveld agendeert en meedenkt vanuit zijn kennis- en ervaring met grote enquêtes;
  • Het voorbereiden van de presentatie van de resultaten aan derden door initiëren en (mee)schrijven aan de inhoudelijke eindrapportage of andere daaruit voortkomende producten.
 • Organisatie en beheer NSE
  • Het zorgdragen voor goede samenwerkingsafspraken met onderwijsinstellingen over enerzijds de aan te leveren gegevens nodig voor de enquête-uitvoering en anderzijds de oplevering van de enquêteresultaten aan de instellingen. Dit alles binnen de context van de regelgeving rond de AVG en informatiebeveiliging;
  • Medeverantwoordelijk voor de NSE-begroting en financiële rapportages; opzet, besluitvorming en beheer van maatwerkopdrachten of onderzoekstrajecten; 
  • In- en externe afstemming, communicatie, informatie en evaluatie met betrekking tot de uitvoering van het NSE-project en deelprojecten; 
  • Kennismanagement, presentatie van de resultaten, documentatie en archivering van uitgevoerde NSE-trajecten.

De functie van senior onderzoeksadviseur / regisseur is, net als de productmanager NSE, gepositioneerd binnen de afdeling Data van Studiekeuze123.

Specificaties

Studiekeuze123

Functie-eisen

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau aangevuld met relevante werkervaring;
 • Een adequate basis van methodologische kennis en vaardigheden;
 • Bestuurlijk en politieke sensitiviteit; gevoel voor politieke-bestuurlijke verhoudingen en omgang met diverse belangen, bij voorkeur opgedaan binnen het hoger onderwijs; 
 • Inhoudelijke kennis over of ervaring met grootschalige onderzoeken en enquêtes; in staat te fungeren als inhoudelijk sparringpartner van de productmanager; 
 • In staat zich te verdiepen in de belangen die spelen op de verschillende terreinen bij de verschillende stakeholders;
 • Ervaring in advisering van het bestuur, op een kritische en onafhankelijke wijze;
 • Bindend vermogen; in staat relaties en netwerken te bouwen, in stand te houden en te benutten; in staat stakeholders te betrekken, te verbinden en in beweging te brengen;
 • Leiding geven aan complexe projecten met meerdere stakeholders;
 • Communicatief vaardig;
 • Affiniteit met onderzoek, analyse en dataverwerking

Arbeidsvoorwaarden

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van drs. Arieke Vermeulen, senior consultant. Op onze website www.wesselopublicvalue.nl vindt u ook de volledige profielschets.

 

Werkgever

Stichting Studiekeuze123® is een onafhankelijke stichting die door studenten, het hoger onderwijs en ministerie van OCW is opgericht om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden. Studiekeuze123 beheert informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten en voert jaarlijks de Nationale Studenten Enquête® uit. Sinds maart 2020 is de verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en -betrokkenheid een publieke en wettelijke taak (art. 7.15a WHW). Studiekeuze123 is in het voorjaar van 2020 aangewezen als uitvoerende partij van deze wet.

De stichting is gehuisvest in Utrecht en telt momenteel zestien medewerkers. De organisatie bestaat uit een directeur-bestuurder en drie afdelingen: Beleidsondersteuning, Informatiemanagement en Communicatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.studiekeuze123.nl.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Economie; Recht
 • Universitair
 • SP ST 20230207

Werkgever

Locatie

Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou