Promovendi beleidsmedewerker

Promovendi beleidsmedewerker

Geplaatst Deadline Locatie
15 feb 30 jun Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De beleidsmedewerkers assisteren in de beoordelingsrondes van SGW bij verschillende werkzaamheden.

Functieomschrijving

NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. In het onderzoek komt een grote variëteit aan vragen aan de orde, zoals: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Deze posities zijn binnen de SGW-afdeling Vrij Onderzoek. Binnen deze afdeling vallen alle ‘vrije’ financieringsrondes waarbij aanvragers zelf het onderwerp van het onderzoeksvoorstel bepalen, zoals het NWO-Talentprogramma, de Open Competitie SGW en de Promotiebeurs voor Leraren.

Specificaties

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Functie-eisen

 • heeft een brede belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en onderzoeksbeleid;
 • heeft het vermogen zich vaardigheden snel eigen te maken;
 • heeft goede redactionele en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
 • heeft een afgeronde masterstudie in de sociale of geesteswetenschappen;
 • heeft een aanstelling bij een Nederlandse universiteit als promovendus (vereiste is dat de medewerker tijdelijk in dienst treedt bij NWO en na afloop van de aanstelling bij NWO terugkeert naar het dienstverband én het promotietraject aan de universiteit).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 6 maanden.

 1. een tijdelijk contract van 6 maanden voor 0,8-1,0 fte als beleidsmedewerker A.
 2. een effectieve kennismaking met de tweede geldstroom, een oriëntatie op werkzaamheden buiten de wetenschap en daarnaast een onderbreking van het promotietraject die nieuwe inspiratie kan geven om de dissertatie af te ronden;
 3. de mogelijkheid om professionele vaardigheden, zoals samenwerken en communiceren, (verder) te ontwikkelen.

De functie is ingedeeld in schaal 10 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen. De formele functiebenaming is programma-/beleidsmedewerker A. Naast 8% vakantiegeld biedt NWO een eindejaarsuitkering en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO bestaat uit een Domeinorganisatie en een Institutenorganisatie. De NWO-Domeinenorganisatie investeert jaarlijks bijna een miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, vraaggestuurd onderzoek met maatschappelijke impact en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen aan universiteiten en kennisinstellingen. De NWO-Domeinenorganisatie wordt gevormd door circa 750 bevlogen en betrokken medewerkers.

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kortom het succes van NWO, valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. We werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt. De kernwaarden van NWO zijn betrokken, betrouwbaar, verbindend en grensverleggend.

Afdeling

SGW is permanent op zoek naar meerdere promovendi voor de tijdelijke functie van beleidsmedewerker (de totale looptijd van het contract is 6 maanden).

De tijdelijke beleidsmedewerkers assisteren in de beoordelingsrondes van SGW bij verschillende werkzaamheden. In een team van beleidsmedewerkers helpen zij bij het vinden van de juiste externe beoordelaars voor onderzoeksvoorstellen en het samenstellen en begeleiden van beoordelingscommissies. Ze zorgen voor de verslaglegging van commissievergaderingen en zijn aanwezig bij de interviews met kandidaten. Ook helpen de tijdelijke beleidsmedewerkers bij het opstellen van motiveringen voor besluiten.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • Universitair
 • 3833

Werkgever

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2526HZ, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou