Directeur Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek

Directeur Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek

Geplaatst Deadline Locatie
13 mrt 10 apr Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

BuRO zoekt een topmanager met een wetenschappelijke achtergrond die gezaghebbend gesprekspartner is voor ministeries, onderzoeksinstellingen en de European Food Safety Authority (EFSA).

Functieomschrijving

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen die veilig zijn. Bedrijven werken daar iedere dag aan. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) genereert informatie met gebruik van wetenschappelijk onderzoek om risicobeoordelingen te maken die als basis dienen voor adviezen op het gebied voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, tabaksontmoediging, plantgezondheid en natuur.

BuRO zoekt een topmanager met een wetenschappelijke achtergrond die gezaghebbend gesprekspartner is voor ministeries, onderzoeksinstellingen en de European Food Safety Authority (EFSA).

De opgave

 • Op basis van een heldere visie en strategie creëer je integratie, samenhang en synergie tussen de verschillende taken van BuRO: risicobeoordeling, datascience, onderzoeksprogrammering, kennisontwikkeling, trend- & toekomstonderzoek en risicocommunicatie.
 • BuRO verwacht te groeien in 2023 en koestert de onderlinge samenwerking, het werkklimaat en de open verstandhouding. Van jou wordt verwacht dat je je inzet om deze prettige werksfeer te behouden.
 • Je stimuleert het uitbrengen van systeemadviezen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van de visie op toezicht en handhaven.

Specificaties

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

 • een afgeronde promotie in de natuurwetenschappen;
 • ervaring met en kennis van diverse relevante wetenschappelijke disciplines, zoals microbiologie, levensmiddelentechnologie, diergeneeskunde;
 • een uitgebreid (inter)nationaal netwerk op de voor de NVWA en BuRO relevante publieke waarden;
 • affiniteit met datascience en innovatie van toezicht;
 • relevante beleidsmatige ervaring in aansturing van wetenschappelijk onderzoek;
 • uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Gevraagde persoonlijke typering

 • open, evenwichtig, zelfbewust, straalt gezag en vertrouwen uit, vasthoudend op de ingeslagen koers;
 • resultaatgericht, ondernemend en durft keuzes te maken;
 • samenwerkingsgericht en verbindend, netwerker, ook internationaal;
 • geeft inspirerend richting aan organisatieontwikkeling en weet mensen hierin mee te nemen en draagvlak te creëren binnen een veilig werkklimaat;
 • coachend leider die stuurt op kwaliteit, resultaat en de ontwikkeling van de medewerkers. Je geeft ruimte aan vakmanschap en bent daarbij een goede gesprekspartner;
 • politiek-bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en in staat je onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de rug recht te houden bij weerstand;
 • een sterk ontwikkelde antenne voor maatschappelijke risico’s.
 • Je zet je in voor internationale verbinding en samenwerking op het gebied van risicobeoordeling, risicocommunicatie, data- en kennis gedreven toezicht met multidisciplinaire deskundigen en zusterautoriteiten in andere lidstaten.
 • Je bevordert integratie van gedrags- en economische wetenschap bij de nu vooral natuurwetenschappelijke risicobeoordelingen.
 • De toonaangevende positie van BuRO op het gebied van data science en trend- en toekomstonderzoek in samenhang met risicobeoordeling koester je.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling NVWA (WOR) en bevordert de ontwikkeling van de risico-communicatiestrategie binnen de NVWA.
 • Je treedt op als onafhankelijke wetenschappelijke autoriteit en bewaakt de balans tussen die onafhankelijkheid van BuRO en de betrokkenheid met de NVWA (afstand in nabijheid).
 • Met je ruime ervaring in het aansturen van wetenschappelijke professionals weet je jouw medewerkers mee te krijgen in de gewenste ontwikkeling van BuRO.
 • Je zet je in voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de NVWA in het algemeen en BuRO in het bijzonder.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden we?

 • De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijke uitdagingen.
 • Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 16.  Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Werkgever

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als rijksinspectie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede ten behoeve van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Dit doen we door middel van risicogericht toezicht op de naleving van (internationale) wet- en regelgeving, door het voeren van een dialoog met belanghebbenden en door risicocommunicatie.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen die veilig zijn. Bedrijven werken daar iedere dag aan. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. De NVWA ziet daarop toe. Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen.

De NVWA streeft naar een effectieve balans tussen preventie en repressie. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. De organisatie van de NVWA bestaat uit vier directies: Keuren, Handhaven, Strategie en Interne Organisatie (IO).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Afdeling

Bureau Risicobeoordeling en onderzoek (BuRO) maakt deel uit van de directie Strategie. BuRO voert wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uit of laat die uitvoeren door kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten. Dat onderzoek omvat zowel bestaande situaties en incidenten als signalen van potentieel nieuwe gevaren. BuRO voert ook onderzoek uit om proactief tot risicobeoordelingen te kunnen komen voor nieuwe agentia (stoffen die tot chemische of biologische reacties leiden) en situaties. Tevens verzamelt BuRO gegevens vanuit het toezicht om risicobeoordelingen uit te voeren over specifieke onderwerpen en over gehele productieketens.

Deze risicobeoordelingen van casussen, ketens en domeinen vormen de basis voor adviezen aan de bewindspersonen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan de inspecteur-generaal van de NVWA. Om deze beoordelingen te maken genereert BuRO informatie en kennis door middel van wetenschappelijke onderzoek, datascience op interne en externe data en trend- en toekomstonderzoek. Tenslotte is BuRO verantwoordelijk voor de inhoud van de risicocommunicatie.

De Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling NVWA (WOR) regelt de onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie van risicobeoordeling. Binnen de WOR staan voedselveiligheid en productveiligheid centraal. Recentelijk heeft de minister van LNV bepaald dat de reikwijdte van de WOR uitgebreid wordt met dierenwelzijn. Wellicht wordt dit nog verder verbreed naar het werkveld van de hele NVWA. BuRO beoordeelt nu al risico’s op deze terreinen en handelt bij het opstellen van risicobeoordelingen op vergelijkbare wijze, ongeacht of deze wel of niet onder de WOR vallen. De WOR regelt ook de onafhankelijkheid van BuRO ten opzichte van het risicomanagement dat wordt gevormd door de NVWA en de beleidsministeries van LNV en VWS.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management
 • Natuurwetenschappen
 • Gepromoveerd
 • DGABD 152-23

Werkgever

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Catharijnesingel 59, 3511 GG, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou