Universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie

Universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie

Geplaatst Deadline Locatie
14 mrt 4 apr Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 4 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie, dat gerelateerd is aan de leerstoel Militair Management en Organisatie, richt u zich specifiek op samenhangende organisatievraagstukken waarmee de militaire organisatie te maken heeft. U combineert onderzoek met interventievraagstukken in de praktijk van de militaire organisatie en gebruikt de daarbij ontwikkelde inzichten in de ontwikkeling van onderwijs.

Daarnaast richt u zich op vernieuwende bijdragen aan theorievorming op het gebied van het sociotechnisch perspectief op organisaties en vernieuwende praktijken in het militaire werkveld.

Specificaties

Ministerie van Defensie

Functie-eisen

 • U heeft een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein waarin het onderwijs verzorgd wordt, inclusief een afgeronde promotie binnen datzelfde domein.
 • U beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • U bent in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs, aangevuld met modules op het gebied van het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • U heeft ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs.
 • U heeft aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • U heeft ruime onderzoekservaring van hoog niveau, wat blijkt uit een reeks publicaties van erkend gehalte.
 • U heeft kennis van de belangrijkste debatten in de organisatiewetenschappen, in het bijzonder op het gebied van het sociotechnische perspectief op organisaties.
 • U heeft ervaring met het initiëren, verwerven en verrichten van integraal onderzoek naar organisaties en met het werken aan advies en interventie.
 • U wordt door uw vakgenoten erkend als deskundige op uw eigen vakgebied. Dit uit zich via uitnodigingen voor het houden van voordrachten op (internationaal) wetenschappelijke bijeenkomsten en/of acceptatie van publicaties in tijdschriften van (internationaal) niveau.
 • U heeft ervaring met bestuurlijke taken, bij voorkeur in een wetenschappelijke onderwijsomgeving.
 • U heeft ervaring met het werven van fondsen en sponsoren voor onderzoek, of u wilt zich dit eigen maken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salarisniveau: schaal 14
 • Salarisomschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maandsalaris: Min €5.907 – Max. €7.769 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contractduur: 2 jaar (proeftijdaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Ministerie van Defensie | Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Afdeling

Nederlandse Defensie Academie (NLDA) | faculteit Militaire Wetenschappen (FMW)

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, Defensie-economie, exportcontrol, civiel-militaire interactie, militaire ethiek en militair management en organisatie.

De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocent: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering en krijgsmacht en samenleving, strategisch organiseren en veranderen, leiderschap en ethiek, Defensie-accountancy en -control, business ethics, interne controle, militair leiderschap en ethiek.

De functies voor de universitair docent en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • Universitair hoofddocent; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €5907—€7769 per maand
 • Gepromoveerd
 • 518477

Werkgever

Ministerie van Defensie

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou