Huisartsdocent Klinische stage

Huisartsdocent Klinische stage

Geplaatst Deadline Locatie
14 mrt 3 apr Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een huisartsdocent die een inspirerende bijdrage kan leveren aan ons onderwijs tijdens de klinische stage. Deze stage voor de aios vindt plaats op de SEH en diverse andere afdelingen van de regionale ziekenhuizen in onze opleidingsregio.

Als huisartsdocent in deze stage ligt de inhoudelijke focus op spoedzorg. Je begeleidt, samen met een gedragswetenschappelijk docent, een groep huisartsen in opleiding. Naast vakinhoudelijk onderwijs, coach je de aios in het ontwikkelen van alle benodigde competenties en draag je bij aan de ontwikkeling van onderwijs. Je bent een motivator en inspirator van aankomende huisartsen en van de stage begeleiders van de SEH. Je hebt bij voorkeur ervaring met volwassenonderwijs of je bent als huisarts een inhoudelijk expert die zich graag laat scholen tot een didactisch bekwaam docent.

Het ondersteunen van de stagebegeleiders van de SEH afdelingen bij het opleiden van de aios is een belangrijke taak bij deze functie.

Op woensdag zijn ongeveer om de week de aios aanwezig op de opleiding voor cursorisch onderwijs. Op vrijdag werken alle docenten aan docentprofessionalisering, onderwijsontwikkeling en administratieve taken.

De Vervolgopleiding tot Huisarts (VOHA) is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) binnen het Radboudumc en biedt aan ongeveer 320 artsen in opleiding tot specialist (aios) een opleiding op maat. Onze visie volgend, leiden wij de aios op tot ondernemende, eigentijdse en professionele huisartsen die door een mix van vakinhoud en reflectie in staat zijn om adaptief met medische, persoonsgebonden en maatschappelijke zorgvragen om te gaan. De driejarige huisartsopleiding is een competentiegerichte opleiding. De aios ontwikkelt zich tot huisarts door duaal leren: een combinatie van werkplekleren en cursorisch onderwijs. Leidend hierbij is het competentieprofiel van de huisarts.
Naast Nijmegen is er ook een VOHA-opleidingslocatie in Eindhoven, waar een kwart van onze aios wordt opgeleid. De werksfeer binnen de VOHA kenmerkt zich door betrokkenheid en collegialiteit in het team van docenten en ondersteunend personeel.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Begeleidt en coacht het individuele leerproces van de huisartsen in opleiding op verschillende competentiegebieden.
 • Verzorgt en ontwikkelt onderwijs aan artsen in opleiding tot huisarts.
 • Bezoekt, traint en coacht de stageopleiders.
 • Onderhoudt contact met de opleidingscoördinatoren op de huisartsenposten
Wat bieden we je?
Ten eerste bieden wij jou een afwisselende baan aan. Daarnaast kun je bij ons een nieuwe uitdaging aangaan in een ander werkveld. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om jouw kennis en vaardigheden te verbreden. Je zal bij ons gemotiveerde professionals begeleiden en coachen en wij bieden jou de ruimte om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van didactiek. Scholing hiervoor wordt door ons aangeboden. Ten slotte werk je bij ons samen met geïnspireerde collega's met diverse professionele achtergronden.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Wij zoeken een ambitieuze, enthousiaste, praktiserend huisarts, werkzaam in een gecertificeerde praktijk. De nieuwe collega:
 • is bekend met onderwijs of bereid tot het volgen van een opleiding op dit gebied.
 • beschikt over goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.
 • is bereid zich te laten toetsen op huisartsgeneeskundige kwaliteiten.
 • is in staat een rolmodel te zijn voor de aios met toepassing van principes van evidence based practice of is bereid zich daartoe te scholen.
 • voelt zich aangetrokken door de ontwikkelingen binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde op het gebied van opleiding, onderzoek en zorginnovatie.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

De startdatum is 1 april 2023. De vaste werkdagen zijn woensdag en vrijdag. Het salaris is marktconform en afhankelijk van je ervaring. Bovenop je salaris ontvang je een arbeidsmarkttoeslag.

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Wij zorgen voor jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.
 • Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage.
 • Op basis van een 36-urige werkweek heb je recht op ongeveer 168 uur vakantie (ruim 23 dagen) per jaar.
 • Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Werkgever

Radboudumc

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde vormt de verbindende partner in regionale en nationale transmurale zorg. Wij streven naar goede, toegankelijke en samenhangende zorg en preventie, zoveel mogelijk in de eigen omgeving: empowerment waar mogelijk, zorg waar nodig. Daarin streven we continu naar initiatief en innovatie.

Wereldwijd is de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc één van de meest toonaangevende afdelingen op haar vakgebied.

Wij verrichten, in nauwe samenwerking met ons werkveld, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en geven onderwijs in de academische opleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (BMG). Daarnaast leiden wij huisartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verslavingsartsen op.

Dit zeer brede spectrum van onderzoek, onderwijs en opleiding biedt medewerkers een uitgelezen mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit continu streven naar verbinding, ook binnen de afdeling zelf, levert naast waardevolle kennis breed opgeleide en bevlogen professionals op. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde richt zich vanuit haar kerntaken onderzoek, onderwijs en opleiding specifiek op persoonsgerichte zorg en communicatie, transmurale en interprofessionele samenwerking, preventie, diversiteit, participatie en kwetsbare groepen.

Voor zowel medewerkers en leidinggevenden staan thema's als vitaliteit, werkplezier, talentontwikkeling, ontmoeting en zichtbaarheid centraal bij het werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde betekent werken in een toonaangevende, ambitieuze en prettige omgeving. Samenwerken, talentontwikkeling, excelleren en de menselijke maat zijn bij ons uitgangspunten.

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde streeft ernaar om de gezondheid van individuen en van de populatie als geheel te versterken middels goede, toegankelijke en doelmatige zorg dichtbij huis. De missie van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is dan ook 'a significant impact on health - personalized healthcare in context'. Hiervoor verzorgt de afdeling, in samenwerking met eerstelijns praktijken en instellingen in de regio, zorginnovatieprojecten, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappers en specialisatieopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts en bedrijfs- en verzekeringsarts. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is onderverdeeld in drie units: Opleidingen, Onderwijs en Onderzoek. De VOHA maakt deel uit van de unit Vervolgopleidingen en er is een goede samenwerking met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verzekeringsarts en verslavingsarts in de vorm van gezamenlijk onderwijs.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega's vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Specificaties

 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • max. 10 uur per week
 • Universitair
 • 181103-P1183217-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou