Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Geplaatst Deadline Locatie
17 mrt 2 apr Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | University Services is op zoek naar een Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg (0,8 fte) voor de Divisie Academic Services, Education Support Team (EST) Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD), locatie Tilburg.
Duur arbeidsovereenkomst: 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Functieomschrijving

Als beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg werk je in partnerschap met de vicedecaan onderwijs, het beleidsteam onderwijs en de opleidingsdirecteuren TSHD aan de kwaliteit van het onderwijs. Binnen TSHD zetten we in op onderwijsinnovatie en verdieping van de kwaliteitszorgcyclus. Als dat onderwerpen zijn die jou aanspreken dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. 

Het onderwijsbeleidsteam van het EST TSHD bestaat uit drie beleidsmedewerkers onderwijs (waarvan een positie nu vacant is) die elk hun eigen takengebied hebben maar onderling ook nauw samenwerken. Het team bestaat daarnaast uit een toetsdeskundige, een toetsondersteuner en een medewerker kwaliteitszorg. Het beleidsteam opereert onder aansturing van het hoofd EST en werkt intensief samen met de vicedecaan onderwijs en de opleidingsdirecteuren TSHD. 

Als beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg houd je je o.a. bezig met de volgende dossiers:

 • Onderhouden en bijstellen van de PDCA (plan – do – check – act) cycli voor de interne kwaliteitszorg

Je voert, samen met de andere beleidsmedewerkers onderwijs, de regie op de kwaliteitszorgcyclus TSHD. Je draagt zorg voor een correcte uitvoering van de cyclus, monitort de resultaten en rapporteert en adviseert het opleidingsmanagement. Waar nodig stel je de kwaliteitszorgcyclus bij. 
Een belangrijk product binnen deze cyclus betreft het opleidingsdossier. Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse totstandkoming van deze dossiers. Je doet dit in samenwerking met de opleidingsdirecteuren TSHD, de beleidsmedewerkers onderwijs binnen het EST, de toetsdeskundige TSHD en de Examencommissies TSHD.  

 • Opleidingscommissies

Je draagt, als secretaris van de Opleidingscommissies, zorg voor een optimaal functioneren van de Opleidingscommissies. Je bereidt de commissieleden voor op hun rol door startbijeenkomsten te organiseren en de documentatie up to date te houden. Je werkt daartoe nauw samen met de medewerker kwaliteitszorg binnen het team. Daarnaast ondersteun en adviseer je de voorzitters van de Opleidingscommissies TSHD. Je evalueert de jaarlijkse cyclus met de voorzitters, draagt bij aan de totstandkoming van het jaarverslag en implementeert mogelijke verbeteringen.

 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van onderwijsbeleid

Mede op basis van de strategische plannen en de jaarplannen bereid je samen met de vicedecaan en het hoofd EST de werkagenda onderwijs voor. Belangrijke onderwerpen binnen de huidige strategische periode zijn het TSHD toetsbeleid en de borging van initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie en -ontwikkeling binnen het team onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. Daartoe werk je samen met het onderwijsinnovatieteam binnen de School. 

 • Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Samen met de secretaris Examencommissies draag je zorg voor de totstandkoming van de OER. Je adviseert over de impact van voorgenomen wijzigingen.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Academische opleiding, bij voorkeur binnen de wetenschapsgebieden van de School
 • Ervaring in het hoger onderwijs, bij voorkeur binnen een beleidscontext 
 • Kennis van het WO-onderwijsbeleid 
 • Ervaring met kwaliteitsmanagement en accreditatieprocessen in het hoger onderwijs
 • Interesse in in- en externe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor facultair onderwijsbeleid
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Pro-actief, accuraat, organisatorisch sterk, oplossings- en servicegericht
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Het betreft een functie voor 0,8 fte (32 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal €3.974 en maximaal €5.439 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Beleidsmedewerker 3 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Afhankelijk van werkervaring en vooropleiding behoort plaatsing in een aanloopschaal in het eerste jaar na aanstelling, tot de mogelijkheden. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid en voortzetting in dezelfde functie krijg je na deze periode aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Specificaties

 • Onderwijs; Beleid- en staf; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • max. 32 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Universitair
 • 21418

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou