Senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg (0.8 - 1.0 fte)

Senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg (0.8 - 1.0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
17 mrt 2 apr Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | University Services is op zoek naar een Senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg (0,8 - 1,0 fte) voor de Divisie Academic Services, afdeling Policy Staff, locatie Tilburg.
Duur arbeidsovereenkomst: 12 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling.

Functieomschrijving

Zit jij graag bovenop nieuwe ontwikkelingen? Heb je een passie voor onderwijs en weet jij anderen te motiveren om met jou samen te investeren in een stevige en duurzame kwaliteitscultuur? Ben je een aanpakker met oog voor details? Werk je graag in een dynamische omgeving samen met een sterk en leuk team? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Je levert een actieve bijdrage aan het instellingsbeleid van Tilburg University, met als aandachtsgebied kwaliteitszorg onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en implementeren van de aanbevelingen van de vorige instellingstoets kwaliteitszorg. Daarnaast bereid je samen met collega’s de volgende visitatie voor en werk je samen met de faculteiten een plan uit zodat de universiteit klaar is voor de invoering van een nieuw accreditatiestelsel met instellingsaccreditatie. Je bent niet bang om te sturen waar noodzakelijk, maar doet dit altijd vanuit het idee van partnerschap en samenwerking. Hiervoor onderhoud je een netwerk, intern met vertegenwoordigers van faculteiten en divisies en extern met andere instellingen voor hoger onderwijs, UNL, NVAO, het Ministerie van OC&W, en netwerkorganisaties

Je adviseert het College van Bestuur en bent een actieve partner voor de besturen van de faculteiten en hun beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteitszorg. Je  begeleidt het proces rond accreditaties, doordat je er zorg voor draagt dat de benodigde documenten kwalitatief aan de maatstaven voldoen en tijdig zijn aangeleverd voor besluitvorming zowel intern als extern. Om dit goed te kunnen doen en tijdig te kunnen handelen, monitor je nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot  kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderwijs. Je weet deze proactief om te zetten in beleid, waarbij je goed de verbinding met de uitvoering in het oog houdt. 

Je bent onderdeel van de Policy Staff, een stafafdeling van Academic Services, die het College van Bestuur, de Faculteitsbesturen en het management team proactief ondersteunt bij de ontwikkeling en implementatie van beleid op de terreinen onderzoek, onderwijs, impact, internationalisering en kwaliteitszorg.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Jouw kwalificaties 
Je beschikt over een voltooide academische opleiding en hebt aantoonbare ervaring met kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.
Tevens kun je goed uit de voeten met soms ingewikkelde bestuurlijke verhoudingen en de bijbehorende communicatie. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Tilburg is een internationale universiteit, stevig veranderd in de regio en daarom tweetalig. Van onze medewerkers verwachten we dat zij voldoen aan het taalniveau passend bij de functie. Voor beleidsmedewerkers is CEFR-niveau C1  vereist.
Je bent in staat om je in korte tijd in nieuwe onderwerpen in te werken. Daarnaast ben je initiatiefrijk, stressbestendig en overtuigend. Je bent in staat meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden. Je functioneert zowel zelfstandig als in teamverband goed. 

Jouw talenten

 • Je bent een conceptueel denker: je bent in staat om ideeën, concepten en modellen te formuleren op basis van complexe informatie.
 • Je bent daadkrachtig: je behaalt resultaten doordat je gericht bent op het realiseren van doelstellingen zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Hierbij verlies je zowel het resultaat als de mens niet uit het oog.
 • Je bent organisatiesensitief: je onderkent de invloed en de gevolgen van je eigen handelen op de organisatie en anticipeert hierop. Je beschikt over de politieke en bestuurlijke antennes die noodzakelijk zijn om in een complexe en gelaagde organisatie als een universiteit te werken.
 • Je kan je eigen werk en dat van anderen plannen en organiseren: je overziet wat er moet gebeuren, je stelt heldere doelen en prioriteert waar nodig. Je helpt anderen om activiteiten en middelen in de tijd te plannen, zodat deadlines worden gehaald zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. 
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte (32-40 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal €4.814,- en maximaal €6.181,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel beleidsmedewerker 2 en salarisschaal 12 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid en voortzetting in dezelfde functie krijg je na deze periode aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Specificaties

 • Onderwijs; Beleid- en staf; Management; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • 32—40 uur per week
 • €4814—€6181 per maand
 • Universitair
 • 21422

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou