Privacy & security coördinator GMW (0,8 fte)

Privacy & security coördinator GMW (0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
24 mrt 14 apr Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Rijksuniversitei

Functieomschrijving

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 37.000 studenten en 6.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden.
Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers.

Ons onderzoek en onderwijs heeft een sterke basis in de wetenschappelijke disciplines Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie en het opleiden van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. De faculteit biedt drie bacheloropleidingen aan en in samenwerking met twee noordelijke hogescholen de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. Daarnaast biedt de faculteit GMW zeven Nederlandstalige en vijftien Engelstalige mastertracks aan.

De afdeling Research Support heeft als doel om de onderzoekers van de faculteit te ondersteunen bij het verrichten van onderzoek. De missie van de afdeling is om vanaf het eerste onderzoeksidee tot de publicatie en archivering van onderzoeksdata een gesprekspartner te zijn voor de onderzoekers en hen te helpen hun weg te vinden, zowel in de steeds complexere regelgeving alsook naar een veelheid van technische oplossingen.

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wetgeving is door de RUG vertaald in het “Algemeen Beleid Bescherming persoonsgegevens van de RUG”. De wet heeft aanzienlijke consequenties voor de Faculteit GMW, vooral vanwege het vele mensgebonden onderzoek dat in de faculteit plaatsvindt, maar ook voor de wijze van omgang met persoonsgegevens op de gebieden onderwijs en bedrijfsvoering. De Faculteit GMW heeft behoefte aan ondersteuning en coördinatie bij de implementatie van deze wetgeving en zoekt daarom een privacy en security coördinator die hierin het voortouw kan nemen.

Elke faculteit of dienst binnen de RUG heeft minimaal één privacy & security-coördinator die ondersteunt bij het privacybestendig en informatieveilig maken van de faculteit of dienst en de uitvoering van de taken van het bestuur of directie coördineert. De privacy & security-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor privacy en informatiebeveiliging gerelateerde vragen van de medewerkers van diens faculteit of dienst, waarbij het zwaartepunt ligt bij privacy-gerelateerde adviezen. Tevens brengt de coördinator de verwerkingen van persoonsgegevens in kaart en registreert hij/zij ze in het daarvoor bestemde register. De privacy & security-coördinator legt verantwoording af aan het faculteitsbestuur.

Momenteel beschikt de faculteit over twee P&S coördinatoren, maar omdat een van beide de faculteit gaat verlaten is er behoefte aan versterking. Vooralsnog voor de duur van een jaar. De P&S coördinator zal onderdeel uitmaken van de afdeling Research Support.

De taken van de privacy & security coördinator GMW zijn:

• eerste aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens op de gebieden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering
• onderzoekers helpen hun onderzoek binnen de geldende regelgeving zo goed mogelijk vorm te geven in samenwerking met ethische commissies, beleidsmedewerkers en ICT specialisten
• in kaart brengen van de verwerkingen van persoonsgegevens en bedrijf kritische informatie binnen de faculteit en het beheer van het register van verwerkingen van de faculteit
• in kaart brengen van de gebruikte informatiesystemen van de faculteit, het vaststellen van systeemverantwoordelijken en data-eigenaarschap, bewaken dat beveiligingsbeleid voor deze systemen wordt geformuleerd door de systeemverantwoordelijke
• het voeren van privacy- en security risicomanagement binnen de faculteit en dienst
• het (laten) uitvoeren van risicoanalyses, gap-analyses en data protection impact assessments
• faciliteren bij het afsluiten van verwerkersovereenkomsten
• in samenspraak met de universitaire Chief Privacy Officer (CPO) en de Chief Information Security Officer (CISO) adviseren over en formuleren van technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen voor de processen en systemen van de faculteit en plannen en coördineren van de toepassing ervan
• aanspreekpunt en contactpersoon voor CPO en CISO, vertegenwoordiger van bestuur faculteit voor de thema’s privacy & security
• jaarlijks, namens het bestuur, opstellen van een werkplan voor privacy & security voor de faculteit
• rapporteren aan het bestuur over groei privacy- en security compliancy
• bijdragen aan de communicatie binnen de genoemde onderdelen over privacy.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

• relevante opleiding op hbo-/wo-niveau en affiniteit met juridische aspecten van privacy
• juridische achtergrond is een pre
• kennis van relevante wetgeving (AVG, UAVG), bijvoorbeeld blijkend uit een CIPP/E certificering
• basiskennis van informatiebeveiliging. Uitgebreidere kennis op het gebied van informatiebeveiliging/security is een pre
• kennis van privacy- en information security management, bijvoorbeeld blijkend uit een CIPM en/of CISM certificering
• kennis hebben van en/of ervaring hebben met onderzoek in de gedragswetenschappen is een pré
• overzicht hebben (of zich dit makkelijk eigen kunnen maken) over de diverse processen, de onderlinge samenhang en de verbinding kunnen leggen tussen de diverse elementen
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• competenties: organisatiesensitiviteit, overtuigen, samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring van minimaal € 2.960,- tot maximaal € 4.670,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%
• aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een tijdelijke aanstelling van 0,8 fte voor een periode van een jaar met uitzicht op een vaste dienstverband. Functie indeling in het UFO functieprofiel van Medewerker administratieve processen en systemen 2.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Specificaties

  • Juridisch personeel
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 32 uur per week
  • max. €4670 per maand
  • HBO+
  • V23.0182

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou