Onderzoeksmedewerker 'Zorgpad post-COVID'

Onderzoeksmedewerker 'Zorgpad post-COVID'

Geplaatst Deadline Locatie
1 mei 31 mei Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op zoek naar een enthousiaste onderzoeksmedewerker met goede contactuele en organisatorische eigenschappen. Wil jij in teamverband werken aan de beste wetenschappelijke grondslag van post-COVID zorg binnen een multidisciplinair paramedisch zorgpad? En vind je het leuk om de opgedane kennis te verspreiden via o.a. lezingen en presentaties? Kom dan samen met ons het verschil maken!

Aanhoudende klachten na een COVID-19 besmetting zijn divers en worden veelal behandeld door verschillende zorgverleners. In de praktijk blijkt afstemming tussen de zorgverleners voor de begeleiding van de patiënt moeizaam te verlopen. In een recent gestarte pilot sinds juni 2022 in de regio Nijmegen kunnen patiënten worden doorverwezen naar het nieuw ingerichte zorgpad ‘post-COVID’. Hierin speelt een paramedische casemanager een centrale rol. Deze is het vaste aanspreekpunt van de patiënt, analyseert de problematiek bij de patiënt, coördineert de noodzakelijke zorg en organiseert interdisciplinair overleg. De doelstelling van dit onderzoeksproject is om dit zorgpad te evalueren door klinische uitkomstmaten, de patiënttevredenheid, ervaringen van zorgverleners en de zorgconsumptie te meten. Er kan direct worden gestart met het analyseren van de tot dusver verzamelde gegevens en het uitvoeren van interviews met patiënten en zorgverleners. Op basis van de verkregen inzichten vindt daaropvolgend participerend actieonderzoek plaats waarin het zorgpad wordt geoptimaliseerd en aangepast aan patiëntbehoeften.

Als onderzoeksmedewerker verricht je, in teamverband, kwalitatief en kwantitatief toegepast onderzoek met een diversiteit aan stakeholders (zie organisatieblok). Jij hebt een uitvoerende functie waarin je veel samenwerkt met een senior onderzoeker die jou hierbij ondersteunt. (zie vacature). De uiteindelijk concrete opbrengst is om een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig zorgpad wetenschappelijk in kaart te brengen welke als blauwdruk kan dienen voor andere regio’s in Nederland en buiten Nederland.

Taken en verantwoordelijkheden
In grote lijnen bied je als onderzoeksmedewerker ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. Dit betekent dat je wordt betrokken bij de volgende opdrachten:
 • Het inplannen, uitvoeren en analyseren van vragenlijsten en interviews bij patiënten, zorgverleners en casemanagers.
 • Organiseren van focusgroepen met patiënten en zorgverleners en dit in goede banen leiden. Hierbij hoort ook het notuleren en het uitwerken van de bijeenkomst.
 • Verwerken en koppelen van datasets en gereed maken voor analyse.
 • Het verwerken van de verzamelde gegevens in grafieken en tabellen.
 • Het digitaliseren en toepassen van eHealth tools van het zorgpad op meerdere vlakken.
 • Schrijven van artikelen en rapportages in het Nederlands, en eventueel in het Engels.
 • Proactief zijn in het delen van onze kennis met andere regio’s in Nederland en andere organisaties welke post-COVID onderzoek verrichten.
 • Assisteren in het voorbereiden, en eventueel ook uitvoeren van lezingen over het beoogde en uitgevoerde onderzoek om kennis over het zorgpad te delen. Dit betreft zowel intern (eigen vakgroep/afdeling, voor betrokken patiënten) als extern (symposia, congres, patiëntorganisaties, zorg-professionals, maatschappij en beleidsmakers).

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Je bent een proactieve en sterk gemotiveerde medewerker met interesse in de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van zorgpaden.

Onze ideale kandidaat beschikt over:
 • Een (afgeronde) hbo of wo opleiding in de gezondheidswetenschappen of aanverwant veld.
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van bij voorkeur kwalitatief onderzoek, ervaring met kwantitatief onderzoek is een pre.
 • Interesse in de ander/patiënt.
 • Interesse in/affiniteit met digitalisering.
 • Interesse in methodologisch onderzoek.
 • Een flexibele instelling en zelfstandigheid.
 • Goede organisatorische vaardigheden en goede contactuele eigenschappen.
 • Goed kunnen werken in teamverband en met een diversiteit aan stakeholders.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

De functie wordt gefinancierd door een ZonMw subsidie CARE for post-COVID: Paramedische CAsemanagers in de lead: Evaluatie en optimalisatie van een REgionaal innovatief zorgpad post-COVID. De uren en werklocatie zijn in overleg flexibel in te delen.

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op:
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.079 en € 4.095 (schaal 8) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Per 1 november 2023 stijgen de lonen met 4%.
 • Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen.
 • Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
 • Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Werkgever

Radboudumc

Het onderzoek Zorgpad Post-COVID wordt verricht binnen de onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde.
Deze onderzoeksgroep (18 senior onderzoekers en 28 promovendi) bestaat uit vier onderzoekslijnen:
 1. Chronische aandoeningen en multimorbiditeit
 2. GGZ en aanhoudende lichamelijke klachten
 3. Netwerkvorming en innovatie transmurale zorg
 4. Palliatieve zorg

Deze functie valt onder de 3e onderzoekslijn. In onze projecten werken wij veel samen met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten het Radboudumc, maar ook met andere spelers in het eerstelijns en transmurale veld, zoals zorggroepen en zorgverzekeraars. Een groot deel van de werknemers in onze onderzoeksgroep combineren hun werk als praktiserend huisarts met een parttime aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker. De nieuwe onderzoeksresultaten vinden hun weg naar de dagelijkse eerstelijnszorg via onze netwerken en landelijke en internationale richtlijnen. De onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde kenmerkt zich door maatschappelijk betrokken onderzoekers, grote ambitie, humor, en een ontspannen en informele sfeer. Wij hechten vooral aan chemie, veel minder aan hiërarchie.

Het zorgpad is ontwikkeld in samenwerking met Radboudumc (Longziekten, Medische Psychologie, Eerstelijnsgeneeskunde, IQ Healthcare, Health Innovation Labs), NEO Huisartsenzorg, CWZ (Longziekten, Sportgeneeskunde), C-Support, Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen, COPD Netwerk Fysiotherapie Nijmegen e.o. en andere paramedische professionals. Het zorgpad kan gezien worden als een bottom-up en in co-creatie ontwikkelde zorginnovatie, gericht op de ‘juiste zorg op de juiste plek’ en tegemoetkomend aan de individuele behoeften van de patiënt.

De onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde is gepositioneerd binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, één van de grootste onderzoeksafdelingen van het Radboudumc. De missie van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is het ontwikkelen van de medisch-generalistische zorg van de toekomst. Dit doet de afdeling door voorop te lopen in het vormgeven van geïntegreerde zorg in onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg. Samen met anderen werkt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde aan mensgerichte, houdbare en duurzame oplossingen voor belangrijke vraagstukken voor de zorg van morgen en aan blijvende inzetbaarheid van onze (zorg)professionals.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • max. 16 uur per week
 • €3079—€4095 per maand
 • HBO
 • 184323-P1218167-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou