Ombudsfunctionaris voor studenten

Ombudsfunctionaris voor studenten

Geplaatst Deadline Locatie
4 mei 29 mei Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan de veilige, gezonde en inclusieve werk- en studieomgeving en het lerend vermogen van onze universiteit? Ben jij in staat om onpartijdig en onafhankelijk te acteren in een complexe organisatie? En sta jij graag klaar voor studenten die behoefte hebben aan bemiddeling of een vertrouwelijk adviesgesprek? Dan ben jij nodig!

Als ombudsfunctionaris voor studenten lever je een bijdrage aan de verbetering van een gezonde, inclusieve en veilige werk- en studieomgeving voor alle studenten en medewerkers. Dit doe je door te adviseren, verwijzen, bemiddelen, onderzoeken en oordelen. Je bent als ombudsfunctionaris onafhankelijk, onpartijdig en hebt een eigen onderzoeksbevoegdheid. In jouw rol als ombudsfunctionaris kan je, al dan niet naar aanleiding van meldingen of klachten van studenten, uit eigen beweging onderzoeken of een orgaan, student of medewerker van de universiteit zich in een bepaalde situatie behoorlijk heeft gedragen of gedraagt. Het kan gaan over gedrag of juist het nalaten daarvan. Hierbij gaat het over gedrag dat open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht en eerlijk en betrouwbaar is. 

Daarnaast heb je een signalerende rol bij mogelijke structurele problemen in beleid ten aanzien van medewerkers of studenten en/of de uitvoering daarvan en bij knelpunten en misstanden binnen de universiteit op basis van bij jou ingediende meldingen en/of klachten. Je legt actief verbinding en zoekt samenwerking met andere actoren in het netwerk gericht op het verder verbeteren van een veilig werk- en studieklimaat.

De ombudsfunctionaris voor studenten zal door het college van bestuur worden benoemd als onafhankelijke, gezaghebbende en onpartijdige functionaris. Net als de ombudsfunctionaris voor medewerkers zal je rechtstreeks rapporteren aan het college van bestuur en jaarlijks geanonimiseerd verslag uitbrengen van de werkzaamheden. Indien nodig kunnen beide ombudsfunctionarissen elkaar bij afwezigheid vervangen.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevante universitaire opleiding aangevuld met een afgeronde opleiding in conflictbemiddeling of mediation of je hebt intensieve trainingen gevolgd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie.
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit en je hebt aantoonbare ervaring met de dynamiek en politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen een universiteit of vergelijkbare werkomgeving.
 • Je hebt relevante ervaring in het bemiddelen bij conflicten, klachtafhandeling en klachtonderzoek en bent in staat uit de samenhang van klachten en trends te signaleren.
 • Je hebt een sterk gevoel voor culturele diversiteit en inclusie en een uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep studenten, inzicht in en kennis van relevante regelgeving en de gang van zaken in studentenorganisaties.
 • Je weet om te gaan met tegenstrijdige belangen, weerstand en pressie. Vervolgens ben je ook in staat om in voornoemde situaties onafhankelijk te zijn, onpartijdigheid uit te stralen en te fungeren als een gerespecteerde gesprekspartner.
 • Je bent bereid steeds te werken aan jouw eigen professionalisering, zowel door bijscholing als door regelmatig overleg/intervisie.
Tot slot herken jij jezelf in de volgende persoonlijke kenmerken:
 • Je bent integer, van onbesproken gedrag en niet-controversieel.
 • Je bent in staat om met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze te opereren.
 • Je bent toegankelijk, kunt goed luisteren en oordeelt niet meteen.
 • Je bent samenwerkingsgericht en kunt verbinden. Je bent in staat om een netwerk op te bouwen en draagvlak te creëren. Waar nodig ben je standvastig en moedig in geval van pressie door partijen.
 • Je toont je bewust van de noodzaak van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Je toont je bewust van de noodzaak tot geheimhouding en kan omgaan met precaire zaken. Je bent open en transparant waar dit kan.
 • Je bent in staat om je goed in te leven in het leven van een student en de complexiteit daarvan.
Het betreft een nieuwe functie binnen de universiteit en het betreft een benoeming voor 2 jaar, mogelijkheid tot verlenging. Verder is de functie van ombudsfunctionaris onverenigbaar met andere functies bij de Radboud Universiteit (met uitzondering van de functie van ombudsfunctionaris medewerkers) of met andere werkzaamheden die kunnen conflicteren met deze functie.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het betreft een nieuwe functie binnen de universiteit en het betreft een benoeming voor 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

 • Het betreft een dienstverband van 0,6 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 5.506 en maximaal € 6.702 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 13).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het betreft een nieuwe functie binnen de universiteit en het betreft een benoeming voor 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

De ombudsfunctionaris voor studenten heeft net als de ombudsfunctionaris voor medewerkers een onafhankelijke positie binnen de universiteit en rapporteert rechtstreeks aan het college van bestuur. Organisatorisch is deze functie ondergebracht bij het bestuursbureau. Het bestuursbureau staat onder leiding van de secretaris van het college van bestuur. 

Het bestuursbureau bestaat verder uit de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ), de Interne Audit Dienst en Team Vertrouwenspersonen. Deze onafhankelijke functies zijn 'critical friends' van de organisatie en hebben een rechtstreekse rapportagelijn naar het college van bestuur. De medewerkers in de onafhankelijke functies zijn sparringpartner, kijken kritisch mee en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Radboud Universiteit
Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

 • Juridisch personeel; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • max. 24 uur per week
 • €5506—€6702 per maand
 • Universitair
 • 1207878

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou