Communicatiemedewerker bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

Communicatiemedewerker bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

Geplaatst Deadline Locatie
15 mei 29 mei Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij bijdragen aan de optimale verspreiding van nieuwe kennis over zorg en welzijn voor ouderen? Word dan communicatiemedewerker bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg.

Functieomschrijving

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) zoekt een enthousiaste en gemotiveerde Communicatiemedewerker die ons team tijdelijk komt versterken. In de AWO-L werken onderzoekers structureel samen met ouderen, hun familie, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en docenten aan wetenschappelijk onderzoek. De missie van de AWO-L is met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van leven van ouderen, kwaliteit van zorg, en kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg. De AWO-L werkt op het snijvlak van wetenschap, praktijk en onderwijs. Ze vormt een duurzame kennisinfrastructuur voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en het vertalen van deze resultaten naar praktische handvatten voor praktijk en onderwijs.

 • Tijdelijke ondersteuning, 8-16 uur per week;
 • Draagt bij aan de verdere professionalisering van diverse externe AWO-L?communicatiematerialen die tot verbinding binnen en herkenbaarheid van het AWO-L?netwerk zorgen. De communicatiemedewerker coördineert en verzorgt de productie van:
         o Nieuwsbrief
         o Social Media
         o Website
         o Promotiematerialen o Jaarverslagen
 • Draagt bij aan de verder professionalisering van interne communicatie materialen:
         o Communicatieformats en huisstijl
         o Foto- & video databank
 • Draagt bij aan realisatie van diverse netwerkevents (zoals wetenschappelijke seminars);
 • Adviseert onderzoekers omtrent mogelijkheden om onderzoekresultaten op bruikbare wijze te dissemineren. Ondersteunt hen in het produceren van communicatiematerialen op projectniveau (factsheets, videomateriaal, kleine events);
 • De AWO Limburg bestaat uit een groot netwerk van organisaties en stakeholders. De communicatiemedewerker draagt zorg voor een juiste branding van de AWO Limburg binnen en buiten het netwerk, met oog voor de belangen van elke stakeholder.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • Hbo opleiding richting Communicatie, Multimedia of soortgelijk;
 • Bij voorkeur enkele jaren werkervaring;
 • Affiniteit met één van onze kerndomeinen: onderwijs, onderzoek, ouderenzorg;
 • Wij zoeken iemand die creatief is, in mogelijkheden denkt en diplomatiek van aard is.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijk dienstverband (8-16 uur per week) van 1 mei 2023 tot 1 januari 2024. 

Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 3.764,- conform schaal 8 cao-NU (bij fulltime aanstelling). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.

Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Voor meer informatie zie: http://www.maastrichtuniversity.nl

Maastricht UMC+
Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht werken samen als universitair medische centrum. De organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

Afdeling

CAPHRI

CAPHRI draagt bij aan een betere gezondheid voor iedereen door middel van innovatieve oplossingen voor de zorg en de publieke gezondheidszorg. CAPHRI slaat bruggen tussen wetenschap en samenleving door inclusief en participatief onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op preventie en innovatie variërend van publieke - en eerstelijnsgezondheidszorg, tot persoonsgerichte langdurige zorg.

Ons onderzoek heeft een sterke multidisciplinaire aanpak met aandacht voor lokale, regionale en mondiale thema's ingebed in zes onderzoekslijnen: Ageing & Long-Term Care, Creating Value?Based Health Care, Functioning, Participation & Rehabilitation, Health Inequities & Societal Participation, Optimising Patient Care; and Promoting Health & Personalised Care.

Werken bij CAPHRI betekent werkzaam zijn in een actieve en inspirerende academische omgeving, waarbij je samen met je collega’s een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de zorg en de volksgezondheid. CAPHRI trekt topwetenschappers van over de hele wereld aan en staat bekend om haar PhD-programma voor jonge talentvolle wetenschappers.

Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L www.awolimburg.nl) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 9 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion), Zuyd Hogeschool, mbo’s Gilde Zorgcollege en Vista college. Binnen het living lab van de AWO-L draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 185 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 27.000 medewerkers.
De werkwijze van de AWO-L en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats werken enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking?pins) vanuit de universiteit minimaal 1 dag per week bij een zorgorganisaties aan wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds werken medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen, beleidsmedewerkers e.a.) vanuit de zorgorganisaties samen met de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en mbo. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). De AWO?L werkt landelijk samen met de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO).

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

Specificaties

 • Marketing en communicatie
 • 8—16 uur per week
 • €2818—€3764 per maand
 • HBO
 • AT2023.207

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou