Promovendus Gegevensbeschermings- & Privacyrecht

Promovendus Gegevensbeschermings- & Privacyrecht

Geplaatst Deadline Locatie
15 mei 15 jun Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De faculteit Rechtswetenschappen is op zoek naar een promovendus 'gegevensbeschermings- en privacyrecht' tijdelijk, voor de duur van een jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst verlengd tot in totaal 4 jaar.

Je hebt tot taak het onder begeleiding van prof. mr. Anna Berlee uitvoeren van een onderzoeksproject op het terrein van het gegevensbeschermingsrecht. Afhankelijk van het onderwerp en/of de methode van onderzoek wordt een copromotor gekozen.

De kandidaat wordt verzocht alvast op het onderzoeksonderwerp te reflecteren, door haar/zijn sollicitatie te  vergezellen van een mogelijke onderzoeksvraag en onderzoeksplan, op maximaal één A4. De voorkeur gaat uit naar een onderzoek over de (kern)beginselen of kernbegrippen uit het gegevensbeschermingsrecht of een onderwerp dat specifiek ziet op het toezicht op het gegevensbeschermingsrecht.

Mogelijke onderwerpen die zouden passen bij de sectie Gegevensbescherming en Privacyrecht zijn bijvoorbeeld:

  • De verdere verwerking met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden.
  • De reikwijdte van de grondslagen noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang, ex Artikel 6(1)(c) en 6(1)(e) AVG.
  • De reikwijdte van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ ex 6(1)(f) AVG.
  • Datakwaliteit en het juistheidsbeginsel in relatie tot kunstmatige intelligentie.
  • De positie van de Functionaris Gegevensbescherming.
  • De reikwijdte van de onafhankelijkheid van de nationale toezichthouders.

De kandidaat komt te werken in de sectie Gegevensbescherming en Privacyrecht. Deze sectie is onderdeel van de afdeling Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en bestaat uit twee hoogleraren, drie UD’s, een docent-onderzoeker die tevens promoveert op het behoorlijkheidsbeginsel in het gegevensbeschermingsrecht en drie docenten die met name in de praktijk werken. Daarnaast worden de buitenpromovendi eveneens actief betrokken bij de sectie alsmede onze student-assistent. We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die wil meebouwen aan deze jonge en enthousiaste onderzoeksgroep en ons onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten, zoals specialisten in artificiële intelligentie of data science van de faculteit Bètawetenschappen. De kandidaat kan betrokken worden bij het verzorgen van (een deel van) een vak in de nieuwe master Gegevensbescherming en Privacyrecht dat aansluit bij het onderwerp van de dissertatie.  

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je bent met uitstekende resultaten afgestudeerd en bent in het bezit van een masterdiploma op het terrein van het recht (regulier of onderzoeksmaster). Ten behoeve van het onderzoek en de (beperkte) inzet in het onderwijs is een specialisatie op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht of aanpalende rechtsgebieden wenselijk. Je beschikt over aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur blijkend uit een wetenschappelijke publicatie of hoog gewaardeerde masterscriptie op het terrein. Je bent enthousiast en ambitieus als het gaat om het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Verder kun je zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschik je over zeer goede communicatieve vaardigheden. Je beschikt tevens over goede ICT-vaardigheden, bent resultaatgericht en hebt een proactieve instelling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: maximaal 4 jaar.

Salaris
Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.541,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.247,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

Standplaats
Je standplaats is Heerlen. Verwacht wordt dat je op regelmatige basis (bij een fulltime dienstverband 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig bent.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen|
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken ongeveer 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience. Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen (RW) heeft ruim 100 medewerkers en groeit en vernieuwt sterk. Binnen deze dynamische omgeving worden initiatief en doortastendheid op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën over bijvoorbeeld toegepast en fundamenteel onderzoek, de bachelor en masteropleidingen en post-initieel onderwijs. Er zijn twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. De faculteit is in september 2022 gestart met de eerste Nederlandse masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht. Deze masteropleiding heeft per 2023 twee startmoment

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van ‘serious games’, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie. politiewetenschappen en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie.

Specificaties

  • PhD
  • Recht
  • Universitair
  • FAC/RW/23065

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou