Jurist

Jurist

Geplaatst Deadline Locatie
18 mei 29 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij een gedreven jurist die stevig in de schoenen staat en plezier heeft in het adviseren van juristen en niet-juristen? Lees dan snel verder!

Functieomschrijving

Voor onze faculteiten Erasmus School of Economics (ESE) en Erasmus School of Law (ESL) zijn wij op zoek naar een jurist die deze faculteiten ondersteunt met het beantwoorden van uiteenlopende (complexe) juridische vraagstukken.

Functie-omschrijving
Je functie ziet er per faculteit als volgt uit:

Erasmus School of Economics
Je aandachtsveld bij ESE is all-round en betreft juridische vraagstukken over onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Samen met de voor ESE werkzame senior JZ-jurist zijn jullie binnen de faculteit het eerste aanspreekpunt en adviseur voor opkomende juridische vragen en handel je deze zelfstandig af. Met een pragmatische inslag en oog voor de belangen van de faculteit en universiteit, toets je de vragen aan wet- en regelgeving en geef je heldere, toepasbare adviezen in zowel het Nederlands als het Engels. Waar nodig kun je daarbij een beroep doen op specialistische kennis van de senior JZ-jurist en andere collega-juristen. Het juridisch aandachtsveld is breed en internationaal georiënteerd: van contractenrecht, bestuursrecht, onderwijsrecht, privacywetgeving, intellectuele eigendom tot publiek-private samenwerkingen, (internationale) subsidieaanvragen en consortia agreements, van stages en detacheringen tot het opstellen van interne reglementen en adviezen over de afhandeling van klachten. Hiërarchisch word je aangestuurd door het hoofd Juridische Zaken, gepositioneerd bij de Algemene Bestuursdienst van de universiteit. Bij ESE word je begeleid door de senior JZ-jurist en inhoudelijk aangestuurd door de bestuurssecretaris/hoofd Dean's Office. De functie is ingebed in het Dean's Office van ESE.

Erasmus School of Law
De werkzaamheden binnen Erasmus School of Law zijn divers, voornamelijk gelegen in het contractenrecht, onderwijsrecht en interne wet- en regelgeving. Ook het ondersteunen bij (internationale) subsidieaanvragen, toetsen aan privacywetgeving en adviseren over de afhandeling van (niet onderwijs gerelateerde) klachten kan tot je werkzaamheden behoren. Je bent samen met de bestuurssecretaris het aanspreekpunt binnen de faculteit voor algemene, juridische vraagstukken. Waar nodig kun je een beroep doen op de veelal specialistische kennis van het wetenschappelijk personeel binnen de faculteit. Hiërarchisch word je aangestuurd door het hoofd Juridische Zaken, gepositioneerd bij de Algemene Bestuursdienst van de universiteit. Bij Erasmus School of Law zal je inhoudelijk en functioneel worden aangestuurd door de bestuurssecretaris. De functie is ingebed in het Dean's Office van de faculteit.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je bent iemand die graag bijdraagt aan de ondersteuning van onze wetenschappers en die interesse heeft voor het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. Verder werk je zorgvuldig, ben je zowel resultaat- als oplossingsgericht en heb je een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Daarnaast heb je er plezier in om snel te schakelen tussen dossiers, beschik je over bestuurlijke sensitiviteit en vind je het leuk om over grenzen heen te kijken.

Verder beschik je over:
  • Een afgeronde academische opleiding Nederlands Recht met een publiekrechtelijke, privaatrechtelijke- of bedrijfsjuridische afstudeerrichting;
  • Minimaal 3 jaar recente en relevante, juridisch inhoudelijke werkervaring in de advocatuur, rechtsbijstandverlening, het bedrijfsleven of overheid;
  • Bij voorkeur over ervaring bij een kennisinstituut, universiteit of onderwijsinstelling;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse taal (C2) als de (juridische) Engelse taal (C1).

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De beoogde startdatum van deze functie is 1 augustus 2023, maar kan in overleg afwijkend zijn. De functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij de Algemene Bestuursdienst (ABD). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen de € 3.974 en € 6.181 bruto per maand (Schaal 11 of 12, afhankelijk van je kennis en ervaring), conform de CAO-NU.

Let op: deze salarisrange is de daadwerkelijke range die gehanteerd wordt en is breder dan die in de koptekst genoemd wordt. Wegens technische redenen is het voor ons enkel mogelijk om één functieschaal te benoemen in de zogeheten koptekst.

Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum. Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics (ESE) behoort tot één van de grootste faculteiten van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) met meer dan 7.000 studenten en 340 fte personeel. De geschiedenis grijpt terug tot 1913, het jaar waarin het particulier initiatief tot oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool op brede steun mocht rekenen van het Rotterdamse bedrijfsleven. Een voortdurende focus op kwaliteit van onderzoek en opleidingen heeft geleid tot een toonaangevende faculteit die meedraait in het mondiale academische speelveld. De faculteit bestaat uit vier verschillende capaciteitsgroepen: bedrijfseconomie, algemene economie, toegepaste economie en econometrie. Hierin zijn de wetenschappers werkzaam die dagelijks topprestaties leveren op het gebied van onderwijs, onderzoek en impact. De capaciteitsgroepen en de decaan van de faculteit worden ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering onder leiding van de directeur bedrijfsvoering, bestaande uit het bestuurssecretariaat, business control, Human Resources Management, IT/IV, support, privacy office en andere facilitaire onderdelen.

Erasmus School of Law
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 6000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is 'Where law meets business': het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Nadere informatie over de faculteit is te vinden op www.eur.nl/esl

Afdeling

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken, het Chief Information Office, Corporate Planning & Control, Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken en Strategy Office. Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Afdeling
De afdeling Juridische Zaken (JZ) is de centrale afdeling juridische zaken van EUR. JZ bestaat uit drie onderdelen, Legal Advice (LA), Legal Protection (LP) en Legal Services (LS), en wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur JZ. LA adviseert het College van Bestuur (CvB) in strategische beleidstrajecten en contracten en vertegenwoordigt het CvB in gerechtelijke procedures. LA bestaat uit de expertise teams onderwijsrecht en bedrijfsvoering. LP ondersteunt de rechtsbeschermingscommissies en -colleges, die bezwaren, beroepen en klachten afhandelen. LS verleent eerstelijns advies aan de decentrale diensten en faculteiten door inzet van dedicated juristen.

Specificaties

  • Juridisch personeel
  • 32—40 uur per week
  • €4814—€6181 per maand
  • Universitair
  • 3588

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou