Centrale Studentassessor

Centrale Studentassessor

Geplaatst Deadline Locatie
22 mei 28 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam zoekt een studentassessor voor het academisch jaar 2023-2024

Wat ga je doen?
Als studentassessor woon je de CvB-vergaderingen bij en neem je in het CvB deel aan de beraadslaging over het te voeren beleid. De focus ligt daarbij op onderwijs- en student gerelateerde onderwerpen. Binnen het CvB belicht je de voorgelegde besluiten en adviseer je het CvB vanuit jouw perspectief als student. Dit zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met een onderwijs- en studentenperspectief. Je neemt eveneens deel aan vergaderingen van de Universitaire Commissie Onderwijs, het CBO (het overleg van CvB en decanen) en het Universiteitsforum om te adviseren over het (onderwijs)beleid. Verder houd je nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap. Je onderhoudt een goede werkrelatie met de Centrale Studentenraad. Je bent aanwezig bij vergaderingen van de CSR en blijft zo goed aangesloten bij belangen en meningen van de medezeggenschap. De assessor heeft geen rol in formele (mede)zeggenschap en heeft dus geen advies- of instemmingsrecht. Je informeert de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur wederkerig.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
  • Een studentenstem laten horen in CvB;
  • voeling houden met de studentengemeenschap;
  • overleggen met betrokken partijen;
  • contact onderhouden met de facultaire student assessoren.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

  • Je staat ingeschreven als student aan de UvA;
  • In het collegejaar 2023-2024 ben je geen actief lid van een studentenbestuur, -vakbond of medezeggenschapsraad.
Je bent de ideale kandidaat als je de volgende kennis, ervaring en eigenschappen hebt:

Passieve en actieve kennis van de Nederlandse en Engelse taal en grondige kennis van en een brede blik op de UvA. Daarnaast heb je bij voorkeur medezeggenschapservaring en/of bestuurservaring op een ander terrein. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en je kunt snel complexe materie doorgronden. Je hebt kennis van grote, actuele dossiers van de universiteit. Je bent goed in plannen en hebt een grote mate van zelfstandigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Je bent in de gelegenheid de belangen van studenten van de UvA te vertegenwoordigen en doet bestuurservaring op het hoogste niveau op. Ook krijg je een vergoeding die passend is bij de verantwoordelijkheden die je krijgt. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing. De startdatum is 1 september 2023.

Werkgever

Bestuur en Bestuursstaf UvA

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 42.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

Over de studentenmedezeggenschap aan de UvA

De studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. De studentenraden behartigen de belangen van studenten. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één centrale studentenraad. De Centrale Studentenraad (CSR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor studenten en heeft inspraak op o.a. regelingen voor studenten en de begroting, huisvestingsplannen en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

  • Onderwijs
  • max. 32 uur per week
  • Universitair
  • 11511

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Spui 21, 1012WX, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou