Hoofd Corporate Policy Affairs

Hoofd Corporate Policy Affairs

Geplaatst Deadline Locatie
26 mei 11 jun Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De stafdirectie Strategy Development is een interne adviesdienst voor het College van Bestuur. Deze directie is verantwoordelijk voor de algemene strategievorming van de TU Delft, beleid met betrekking tot onderzoek, samenwerking met strategische partners en kennisveiligheid.

De afgelopen jaren is het volume en de complexiteit van strategische taken sterk toegenomen, zowel als gevolg van de turbulente omgeving waar de TU Delft zich in beweegt als door nieuwe initiatieven zoals de Convergentie Alliantie, het initiëren van een multicampus strategie, de ontwikkeling van grootschalige onderzoeksprogramma’s zoals Climate Action en AI, en opkomst van nieuwe thema’s zoals open strategische autonomie.

De TU Delft is op zoek naar een afdelingshoofd voor Corporate Policy Affairs (CPA). Deze afdeling maakt deel uit van de Strategy Development, samen met de afdeling Kennisveiligheid en de afdeling Research Affairs & Innovation.

Tot nu toe heeft de Directeur Strategy Development de rol van afdelingshoofd gecombineerd met zijn positie als directeur. De directeur Strategy Development wordt nu ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategic foresight functionaliteit voor de universiteit, naast de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding van de directie. Verder zullen er meerdere strategische dossiers en personen uit de afdeling CPA onder de directe verantwoordelijkheid en dagelijkse aansturing van de Directeur Strategy Development (blijven) vallen.

Als hoofd van Corporate Policy Affairs geef je het College van Bestuur en ook uiteraard andere stakeholders strategisch advies bij de voorbereiding, coördinatie en implementatie van meerdere bestuurlijke initiatieven en processen binnen de universiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleid, beleidsanalyses, onderzoeksaangelegenheden, verbetering van ondersteunende processen, institutional research en business intelligence, samenwerking met andere instellingen en ondersteuning van bestuurlijke processen en initiatieven.

Als Afdelingshoofd Corporate Policy Affairs adviseer je zelfstandig het College van Bestuur. Je fungeert als schakel tussen het college, de faculteiten en de medewerkers van de afdeling. Daarnaast ben je vaak ook - in afstemming met de directeur - gesprekspartner voor decanen, directeuren van ondersteunende diensten, faculteitssecretarissen en onderzoeksleiders.

Je hebt een goed gevoel voor interne bestuurlijke verhoudingen en bent goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de politieke omgeving van de universiteit. Je bent creatief, resultaatgericht, actief luisterend en een teamspeler. Je geeft leiding aan zelfstandig handelende professionals, hebt oog voor hun ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden en zorgt voor samenhang en focus in ieders werkzaamheden. Naast je leidinggevende rol op de afdeling ben je ook verantwoordelijk voor eigen substantiële inhoudelijke taken, dit uiteraard in goede afstemming met de Directeur Strategy Development.

Je vervult een brugfunctie tussen beleid en uitvoering en bent in staat abstracte vraagstukken te vertalen naar operationele termen.

Als hoofd van CPA draag je bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de TU Delft. Bovendien speel je samen met de directeur Strategy Development een actieve rol bij het formuleren van deze doelstellingen.

Je hebt een visie op de universiteit als organisatie en weet op een coachende manier samenwerking, ontwikkeling en creativiteit binnen het team te bevorderen, met oog voor voortdurende verbetering. Hierbij zijn het strategisch plan van de universiteit en de bestuursagenda's van het College van Bestuur leidend.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair diploma en bij voorkeur een promotie in de exacte wetenschappen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het hoger onderwijs- en onderzoeksveld en beschikt over een uitgebreid netwerk.
 • Je hebt >10 jaar ervaring met inspirerend en coachend leidinggeven aan professionals.
 • Je hebt laten zien dat je in staat bent om een universiteit of vergelijkbare instelling te vertegenwoordigen in nationale en internationale gremia.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het optreden als volwaardige gesprekspartner voor bestuurders en hebt uitstekende adviesvaardigheden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol vertalen van beleidsvoornemens naar de praktijk van uitvoering.
 • Je bent omgevingsbewust en kunt effectief werken in complexe, diffuse, bestuurlijke verhoudingen en ingewikkelde besluitvormingsstructuren.
 • Je hebt oog voor de diversiteit aan belangen.
 • Je bent proactief, houdt het hoofd koel bij toenemende druk en onduidelijkheid, en kunt hoofd- en bijzaken scheiden.
 • Je hebt de vaardigheid om complexe sociale situaties te lezen en te duiden.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het dienstverband is 1 jaar met uitzicht op vast. 
 • Een functieomvang van 36-40 uur per week.
 • Een salaris dat is gebaseerd op schaal 14 uit de CAO Nederlandse Universiteiten met een minimum van €5.784,- en een maximum van €7.362,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (38 uur), plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.
 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
 • Korting bij zorgverzekeraars.
 • Flexibele werkweek.
 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.
 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Universiteitsdienst - Strategic Development

De directie Strategic Development levert het College van Bestuur van de TU Delft advies en praktische ondersteuning op o.a. de volgende gebieden: actuele (landelijke) beleidsissues op het gebied van hoger onderwijs, strategische planvorming van de universiteit, onderzoekprofilering, (inter)nationale samenwerking, onderzoekfinanciering en business intelligence. Medewerkers hebben kennis van en ervaring met het werken in een grote, complexe organisatie, sterk conceptueel vermogen, aanpassingsvermogen en organisatie-sensitiviteit, zijn resultaat- en productgericht, en hebben een goed ontwikkeld vermogen om in een complex netwerk te opereren in de directe nabijheid van het bestuur van de instelling.

Specificaties

 • Management
 • €5784—€7362 per maand
 • Universitair
 • TUD04007

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou