Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën

Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën

Geplaatst Deadline Locatie
1 sep 1 okt Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Radboud Universiteit zoekt een lid voor haar raad van toezicht voor de portefeuille financiën. De volledige beschrijving van de functie en het profiel vind je op de website van Van de Bunt Adviseurs.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

  • Je hebt werkervaring in de rol van leidinggevende/bestuurder met eindverantwoordelijkheid op het gebied van financiën van een grote complexe organisatie, inclusief ervaring met participatie in of het leiden van auditcommissievergaderingen.
  • Je beschikt over brede financiële ervaring op gebieden als accounting en verslaggeving (inclusief managementinformatie), control en risk management, IT management, treasury management, projectfinanciering en -verantwoording, vastgoedinvesteringen, audit, strategieontwikkeling en change management. Kandidaat is een RA /RC of beschikt over een vergelijkbare postdoctorale financiële opleiding.
  • Je hebt affiniteit met de (financiering van de) academische wereld en uitdagingen die zich daarin voordoen vanuit de gegevenheid dat de universiteit zich beweegt op het publiek-private snijvlak.
De portefeuillehouder Financiën is tevens voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Deze functie vraagt een inzet van circa 10 – 15 uur per maand.

Arbeidsvoorwaarden

  • Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Radboud Universiteit is een bezoldigde functie. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op de Radboud Universiteit.

Werkgever

De Raad van Toezicht vervult haar toezichtrol op hoofdlijnen en in breed perspectief op de algemene gang van zaken binnen de Radboud Universiteit. De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het houden van toezicht, het verlenen van goedkeuringen en het geven van advies. Daarbij wordt in het oog gehouden in welke ontwikkelingsfase en krachtenvelden de instelling zich bevindt. De Raad van Toezicht beoordeelt op kritische en onafhankelijke wijze de zorgvuldigheid van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waarbij tevens in ogenschouw wordt genomen of de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig zijn afgewogen.

Radboud Universiteit
Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En dat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

  • Management
  • Universitair
  • 1214478

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou