Vakhoogleraar & Medisch Afdelingshoofd KNO

Vakhoogleraar & Medisch Afdelingshoofd KNO

Geplaatst Deadline Locatie
7 sep 27 sep Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

U combineert in de functie de rol van vakhoogleraar en afdelingshoofd Keel-, Neus- en Oorheelkunde (hierna te noemen “KNO”) bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (FHML) en het Maastricht UMC+. Kernwoorden van deze functie zijn verbinden, samenwerken en versterken.

U geeft leiding aan de klinische activiteiten van de afdeling en draagt bij aan efficiënte en kwalitatief hoogstaande academische zorg. Binnen deze functie draagt u bij aan, en geeft ruimte voor, versterking, uitbreiding en verbinding van de bestaande expertisecentra (ECZA) en topreferente functies (TRF’s) van de afdeling. U geeft vorm aan de inbedding van de afdeling KNO binnen het Hersen-Zenuw Centrum (HZC) en stimuleert daarnaast de nauwe verbinding met het Maastricht Comprehensive Cancer Center van het Maastricht UMC+.
U geeft vorm aan de inbedding van de vakgroep KNO binnen de researchlijnen “Basic and Translational Cancer Biology” en “Innovative Cancer Diagnostics & Therapy” van het Onderzoeksinstituut GROW, en de researchlijnen “Neuroimaging”, “Monitoring”, “Neuromodulation” en ”Rehabilitation and Prevention” (Hearing and Balance) van het onderzoeksinstituut MheNs, en streeft naar een duurzame inbedding van het KNO-onderzoek binnen deze researchlijnen.

U participeert zelf in het onderwijs van de FHML en in de opleiding van de AIOS KNO, faciliteert de inbreng daarin van andere stafleden en denkt constructief mee over innovatie en vernieuwing van onderwijs en opleiden.

Als verbindend leider bent u verantwoordelijk voor het management van de afdeling KNO en hecht u waarde aan de adviserende inbreng vanuit de staf. U hebt hierbij een transparante werkwijze waarin open communicatie tussen hoofd en stafleden een voorwaarde is. Als leidinggevende betrekt u personeelsleden actief bij het uitdragen van de missie en visie van de afdeling. U conformeert zich daarbij aan de strategie van het Maastricht UMC+ en vertaalt samen met de stafleden de lopende programma’s: verbinden van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en zorg, organisatieontwikkeling, partner in netwerken naar de dagelijks praktijk van onderzoek, onderwijs/opleiding en (top)klinische zorg. U heeft een positieve en stimulerende uitstraling en maakt personeelsleden mede-eigenaar van de taken binnen de afdeling.

Het onderzoek van de afdeling/vakgroep KNO is ingebed in de onderzoeksinstituten Mental Health and Neuroscience (MHeNs) en GROW - Oncology and Reproduction van de FHML, de vakgroep is actief in het bachelor en masteronderwijs van de FHML en heeft de ambitie haar inbreng daarin te vergroten en vervult als actieve en vooraanstaande academische afdeling een aantal belangrijke topreferente en topklinische functies.

Specificaties

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Functie-eisen

U bent een geregistreerd en klinisch actieve KNO-arts, gepromoveerd en hebt als subspecialisatie een van de speerpunten van de afdeling, zijnde hoofdhals-oncologie of neuro-otologie.

Daarnaast:

 • U bent intrinsiek gemotiveerd en in staat om de essentiële transitie van samenwerking in de regio op het gebied van 1.5e -lijnszorg, 2e-lijnszorg, alsmede een verhoging van de academische zorg (‘Robijn’) in het Maastricht UMC+, te realiseren.
 • U bent in staat in te spelen op continue veranderingen in zorg, onderzoek en opleiding en weet deze te incorporeren in de organisatie. Daarvoor is kennis van het Nederlandse zorgstelsel, flexibiliteit en het kunnen creëren van draagvlak vereist, rekening houdend met individuele posities van alle betrokkenen.
 • U bent een teamplayer die beschikt over leidinggevende en managementervaring en over organisatorische kwaliteiten met excellente communicatieve vaardigheden en een transparante werkwijze.
 • U heeft belangstelling en bewezen talent voor (verander)management en bent een enthousiasmerende en stimulerende persoonlijkheid, bent in staat om stafleden en artsen in opleiding op inspirerende wijze te motiveren en aan hen leiding te geven.
 • U bent wetenschappelijk ervaren en actief en bereid om als vakhoogleraar onderzoek uit te voeren en te faciliteren, dat qua inhoud past binnen de doelen van de afdeling en bij voorkeur complementair is aan het onderzoek van de huidige hoogleraren en UHD’s.
 • U bezit over didactische kwaliteiten voor het adequaat verzorgen van wetenschappelijk en klinisch onderwijs, onderschrijft de uitgangspunten van het Maastrichtse onderwijssysteem, en bent bereid en in staat invulling te geven aan onderwijs en onderwijsvernieuwing binnen het vakgebied in de diverse curricula (en daarbuiten), en beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bent bereid deze te behalen.

De MUMC+ brede competenties uit het algemene leiderschapsprofiel zijn voor deze functie vereist en zullen worden getoetst: samenwerken/ coöperatief gedrag, individugericht leiderschap, groepsgericht leiderschap/verbindend leiderschap, (academisch) ondernemerschap en flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 40-48 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc.

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 17.102,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal H,H/A van de Cao umc.

Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Afdeling

Het Hersen+Zenuw Centrum (HZC) is een samenwerkingsverband van zeven specialismen binnen het MUMC+ waarbij de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige aanpak gezamenlijk wordt afgestemd en uitgevoerd. Het HZC is gericht op patiënten met complexe aandoeningen gerelateerd aan hersenen en/of zenuwstelsel, waarbij de aandoeningen vaak bestaan uit meerdere soorten klachten en zich kenmerken door complexiteit en co-morbiditeit. Doordat de klachten worden onderzocht door specialisten uit verschillende medische vakgebieden kan doelmatig diagnostiek en behandeling uitgevoerd worden, ook voor complexe, tertiaire zorgvragen. Binnen het Hersen+Zenuw Centrum werken de verschillende specialismen bovendien nauw samen op terreinen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, waarbij voortdurend innovaties en fundamentele kennis worden gegenereerd en door-ontwikkeld.

In het Hersen+Zenuw Centrum werken specialisten van de volgende medische vakgebieden samen:

 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Psychiatrie
 • Medische Psychologie
 • Klinische Neurofysiologie
 • KNO
 • Audiologie

De afdeling/vakgroep KNO van het Maastricht UMC+ is binnen Nederland een gewaardeerde groep, die diverse academische en niet-academische behandelingsmodaliteiten op hoog niveau aanbiedt en een relevante rol speelt bij zorg-, preventie-, onderzoeks-.onderwijs- en opleidingsactiviteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De ambitie is dit de komende jaren te versterken en uit te breiden. Dit kan mede worden gerealiseerd door intensivering van nationale en internationale samenwerkingsverbanden en het verwerven van financiering voor wetenschappelijk onderzoek.

De afdeling KNO van het MUMC+ heeft al jarenlang ambitie op het vlak van de hoofd-halsoncologie (in het bijzonder ‘leven met functiebehoud'), en neuro-otologie, waarin ook de ambities van de audiologie (Audiologisch Centrum) en de vestibulologie zijn ondergebracht. De ontwikkeling van het vestibulair implantaat is binnen Nederland een unique selling point. In samenwerking met de eerdergenoemde disciplines acteert ook het Expertise Centrum Schedelbasispathologie in alliantie met het Radboudumc.

De afdeling/vakgroep KNO bestaat uit KNO-artsen, klinisch fysicus – audiologen, physician assistants, skillslabdocenten en AIOS. Twee KNO-artsen zijn hoogleraar, één KNO-arts is UHD.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar; Medisch personeel (anios, aios, specialist)
 • Gezondheid
 • 40—48 uur per week
 • max. €17102 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP VP 20230907

Werkgever

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229 HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou