Domeinbestuurslid NWO Sociale en Geesteswetenschappen Cultuurwetenschappen

Domeinbestuurslid NWO Sociale en Geesteswetenschappen Cultuurwetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
11 sep 29 sep Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het domeinbestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen is op zoek naar een enthousiast en betrokken bestuurslid voor het panel CW (Cultuurwetenschappen).

Functieomschrijving

Naar aanleiding van het aftreden van een lid van het domeinbestuur van het NWO-domein SGW ontstaat er 1 vacature. Het bestuur bestaat in totaal uit negen leden: acht wetenschappelijke leden (inclusief de voorzitter) en een zgn. maatschappelijk lid. Wij zoeken een kandidaat met een wetenschappelijke achtergrond in één van de disciplines die behoren bij het panel CW (Cultuurwetenschappen).

Specificaties

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Functie-eisen

De gezochte bestuursleden beschikken over onderstaande kennis en ervaring:
  • Ervaring met NWO-domein SGW: kandidaten dienen te beschikken over ruime kennis van en affiniteit met de taak, de organisatie en het instrumentarium van NWO, en in het bijzonder van het domein SGW, hetgeen onder meer blijkt uit een relevant academisch en maatschappelijk netwerk en actieve betrokkenheid bij SGW onderzoek.
  • Bestuurlijke ervaring: kandidaten dienen te beschikken over de persoonlijke kwaliteiten om goed samen te werken in een bestuur. Bestuurlijke ervaring in een academische context, en een breed academisch en maatschappelijk netwerk zijn een pré.
  • Brede blik: Kandidaten dienen over de grenzen van (de belangen van) hun eigen discipline heen te kunnen kijken en nadrukkelijk in staat te zijn tot en de meerwaarde te zien van interdisciplinaire samenwerking. Affiniteit met transdisciplinaire samenwerking is een pré.
  • Strategisch: Kandidaten dienen voeling en ervaring te hebben met voor NWO belangrijke thema’s (denk aan Erkennen en Waarderen, Diversiteit en Inclusie, Kennisveiligheid, Nationale Wetenschapsagenda, Open Access/Science, Wetenschappelijke integriteit etc.)

Het domein SGW streeft naar een evenwichtige samenstelling van het domeinbestuur qua genderverdeling, diversiteit, disciplinaire achtergrond en ervaring en spreiding over de universiteiten. Gezien de huidige samenstelling van het domeinbestuur worden uitdrukkelijk vrouwen met een achtergrond in één van de disciplines die behoren bij het panel CW (Cultuurwetenschappen) uitgenodigd te reageren.

De functie is niet verenigbaar met een bestuurlijke en/of integrale management functie (zoals decaan, instituutsdirecteur of afdelingsvoorzitter) aan een universiteit of onderzoeksinstelling.

Aantal uren en locatie

De tijdsbesteding van een bestuurslid is ongeveer drie dagen per maand (0.15 fte). Het SGW-domeinbestuur vergadert op vrijdagochtenden. Bijkomende taken hebben betrekking op het bijwonen van vergaderingen van de adviescommissies (SGW-Tafels), vertegenwoordiging op nationale wetenschappelijke congressen en activiteiten gerelateerd aan portefeuilles die relateren aan de programmering, zoals NWA, KIC, Open Competitie, maar ook aan beleidsterreinen zoals positionering van SGW, Open Science, kennisveiligheid, Erkennen en Waarderen. Als portefeuillehouder geef je vorm aan de beleidsdossiers en initieer de discussie daarover in de plenaire domeinbestuursvergaderingen in samenwerking met het bureau en de SGW Tafels. Bij de bestaande subsidie-instrumenten ben je de eerste contactpersoon van het bureau bij alle besluitvorming.

Arbeidsvoorwaarden

  • een benoeming voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om deze eenmaal voor drie jaar te verlengen;
  • een vergoeding (inclusief opslag voor premies, sociale lasten etc.) op basis van het NWO-vacatiegeldenbesluit (0.15 fte) en een vergoeding van de werkelijke uitgaven voor reis-, parkeer-, en verblijfkosten voor de werkzaamheden.

Werkgever

NWO

Voor meer informatie over de vacature en het bestuur van het NWO-domein SGW kunt u contact opnemen met Antal van den Bosch, voorzitter van het SGW-bestuur via a.p.j.vandenbosch@uu.nl of met Lydia Langerwerf, domeinsecretaris van het domein SGW via l.langerwerf@nwo.nl. Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan ontvangen we graag uiterlijk op 29 september aanstaande uw cv en motivatiebrief. Reageren op de vacature kan via de “solliciteer”-button op de NWO website.

Afdeling

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO bestaat uit een Domeinorganisatie en een Institutenorganisatie. De NWO-Domeinenorganisatie investeert jaarlijks bijna een miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, vraaggestuurd onderzoek met maatschappelijke impact en onderzoeksinfrastructuur.

Over het domein SGW
SGW-onderzoek gaat over menselijk handelen en de menselijke geest en alles wat daaruit voortkomt; van kunst, cultuur en erfgoed tot marktordening, van identiteit en talen tot het geestelijke leven en van machtsprocessen, rechtvaardigheid en welzijn tot onderwijs, opvoeding en onze verhouding tot technologie. SGW-onderzoek probeert onze wereld – de wereld van de mens – beter te begrijpen. We bestuderen die wereld op alle niveaus en in al zijn verschijningsvormen, van individu tot internationaal en alles wat daartussen zit.

Het Domeinbestuur Sociale – en Geesteswetenschappen (SGW) van NWO werkt, samen met de ketenpartners, aan sterk sociaal – en geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Het NWO-domein SGW stimuleert excellent onderzoek door onderzoeksfinanciering en agendering. Het NWO-domein SGW verbindt onderzoekers zowel onderling als met maatschappelijke organisaties. Dit doen we onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en het onderhouden van nauwe contacten met de achterban. Binnen het NWO-domein SGW werken zo’n 210 medewerkers hieraan mee.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • 8—16 uur per week
  • Universitair
  • 4295

Werkgever

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2526HZ, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou