UD Systeemtransformatie voor gezondheid en welzijn

UD Systeemtransformatie voor gezondheid en welzijn

Geplaatst Deadline Locatie
8 nov 8 jan Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 jan 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 0,8 - 1

Functieomschrijving

Er is een UD-positie beschikbaar (onderzoek, onderwijs, management 40:40:20%) op het gebied van systeemtransformatie voor gezondheid en welzijn. De crises op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, klimaatverandering, obesitas, chronische ziekten, staftekorten, stijgende kosten en toenemende ongelijkheid maken duidelijk dat ons gezondheidszorgstelsel onhoudbaar is. Het onderzoek van deze positie richt zich op de analyse, implementatie en evaluatie van interventies in de gezondheidssector die een substantiële systeemverandering nastreven richting duurzaamheid in brede zin (gezondheid, milieu, sociaal-economisch). Je participeert in onderzoeksprojecten die er op gericht zijn om gewenste veranderingen met uiteenlopende partijen op micro (patiënten/zorgprofessionals/bedrijven), meso (provincie, gemeenten, belangenorganisaties) en macro (VWS, EZ, RIVM) niveau mede te realiseren. In het onderzoek ben je een actieve actor als ontwerper van interventieprocessen, en facilitator van focusgroepen en multi-stakeholder dialoog- en reflectiesessies, waar aangestuurd wordt op probleemarticulatie en de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen, gevolgd door concrete acties en hun management. Belangrijke concepten zijn, ‘system thinking’, ‘sustainability transitions’ en ‘public engagement’. Acquisitie is een belangrijk deel van je werkzaamheden.

Jouw taken
Je levert een bijdrage aan het onderwijs als coördinator, docent en werkgroepleider in de cursussen die door het Athena Instituut worden verzorgd binnen opleiding zoals de bachelor Gezondheid & Leven, master Management, Policy Analysis and entrepreneurship in health and life sciences, en de research master Global Health en je begeleidt masterstudenten bij hun stageonderzoek. Op masterniveau wordt in het Engels lesgegeven.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

  • Gepromoveerd, bij voorkeur op het terrein van de gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, wetenschap en maatschappij, wetenschapsdynamica, innovatiestudies of een aanverwant vakgebied.
  • Aantoonbare onderzoekservaring in gamma-beta onderzoek; je kunt concepten van verschillende disciplines integreren in onderzoeksbenaderingen en evaluatieontwerpen.
  • Kennis en kunde van participatieve methoden voor onderzoek. Je hebt aantoonbare ervaring met transdisciplinair onderzoek.
  • Kennis en ervaring met maatschappelijk controversen en oplossingsstrategieën.
  • Publicaties (in aantal en kwaliteit) die passen bij het niveau van UD2.
  • Aantoonbaar goed kunnen werken in interdisciplinaire teams (luisterend, flexibel, adaptief, pro-actief)
  • Ervaring in het aanvragen van projectsubsidies.
  • Bezit een relevant (inter)nationaal netwerk voor deze positie.
  • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels.
  • Bezit uitstekende onderwijsvaardigheden, is een inspirerende docent (wat o.a. blijkt uit studentenevaluaties).
  • In het bezit van BKO (of ander bereidheid de BKO in de eerste 18 maanden te behalen).
  • Ervaring met projectgestuurd onderwijs.
  • In staat om stage- en PhD-projecten goed te begeleiden en te beoordelen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het betreft een career track van Universitair Docent 2 naar Universitair Docent 1. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis bij aanvang minimaal €4.332 (schaal 11) en maximaal €5.929 (schaal 11) bruto per maand. De functie staat open voor ten minste 0,8 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 18 maanden. Na een succesvolle evaluatie in de 15e maand zal de aanstelling worden omgezet in een vast dienstverband.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
  • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
  • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
  • mogelijkheid tot sparen van vakantiedagen, bijvoorbeeld voor sabbatical leave
  • kinderdagverblijf aanwezig op VU campus

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 31.000 studenten en werken meer dan 5.000 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Bètawetenschappen
Werken bij Faculteit der Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun vak én een brede blik op de wereld. We zijn trots op het collegiale werkklimaat binnen de faculteit dat zich kenmerkt door een gedreven en pragmatische instelling met betrokkenheid bij het grotere geheel. Bij Bètawetenschappen werken wetenschappers en studenten aan fundamentele en complexe maatschappelijke vraagstukken voor een duurzame en gezonde toekomst. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot ondervoeding, van genetica tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is sterk experimenteel, technisch, computationeel en interdisciplinair van aard. Daarom wordt er veel samengewerkt met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven. De faculteit telt ruim 11.000 studenten die studeren aan de 40 opleidingen en er werken ruim 1.600 medewerkers verdeeld over 10 wetenschappelijke afdelingen, daarmee zijn we de grootste bètafaculteit van Nederland.

Athena Instituut
De functie wordt aangeboden binnen het Athena Instituut. Het is de missie van Athena om een bijdrage te leveren aan een beter begrip van innovatieprocessen én aan een maatschappelijk verantwoorde implementatie van onderzoek en innovatie in de samenleving. Het onderzoek richt zich specifiek op de ontwikkeling van innovatieve platforms en instrumenten om de interactie op het snijvlak van wetenschap en maatschappij te faciliteren op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.
Voor meer informatie over het Athena Instituut, bezoek de website.

Specificaties

  • Universitair docent
  • Gedrag en maatschappij
  • 30.4—38 uur per week
  • €4332—€5929 per maand
  • Gepromoveerd
  • 16499

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou